2012. április 23., hétfő

Szent Adalbert püspök, vértanú

Szent Adalbert püspök, vértanú

A kereszténység második évezredének utolsó esztendeje az Atya éve volt. Megelőzte azt Jézus Krisztus, és a Szentlélek éve. Megerősíti ezt a sorrendet a mai evangélium: aki engem lát, látja az Atyát is – mondja Jézus, szavait pedig a Szentlélek tárja fel előttünk. A keresztény élet tehát egy nagy zarándoklat az Atya háza felé, akinek feltétlen szeretete mindennap megnyilvánul valamennyi ember felé. Szent Pál, amikor eljut erre a felismerésre, az efezusiakhoz írt levelében felujjong, és szavaihoz mi is csatlakozhatunk: „Áldott legyen Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki Krisztusban minden lelki áldással megáldott minket fönn az égben. Mert őbenne választott ki bennünket a világ teremtése előtt, hogy szentek és szeplőtelenek legyünk előtt a szeretetben” (Ef 1,3-4). (Adoremus 2005)
További gondolatok...

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom