2012. április 25., szerda

Szent Márk evangélista

Elérkezett az idő, hogy szentté váljunk; a csodák ideje lejárt
Szent Márk evangélista
2012. április 25. Húsvéti idő második hete - Szerda

P. James Swanson LC

Mk 16, 15-20
Abban az időben: Jézus megjelent a Tizenegynek és ezt mondta nekik: "Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak." Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta.

Bevezető ima: Szentlélek, Úristen, segíts nagylelkűnek lenni az imára szánt idővel, hogy sose gondolkozzak azon, mit szeretnék vagy kellene most tennem, bármilyen fontos legyen is a feladat. Adj nekem mélyebb vágyat arra, hogy veled töltsem az időmet, és ezt soha ne tartsam elvesztegetett időnek.

Kérés: Uram, segíts arra irányítani a szívemet és az elmémet, hogy folyamatosan küzdjek azért, amire hívsz engem: az életszentség eléréséért.

1. Jézus beindítja a lavinát. Az evangéliumban eddig a pontig minden Jézuson múlott. Három évig hirdette az örömhírt, mindent elmagyarázva, ami az üdvösséghez kell. Megvalósította azokat a csodákat, amelyek a próféták szerint a messiási időket jelzik, betegeket gyógyított és ördögöket űzött ki. Falvakban, városokban, a pusztában, mindenütt csodát tett. Máskor egyéb csodákat is: ezreket jóllakatott néhány kenyérrel és hallal, vízen járt, még halottakat is feltámasztott legalább három alkalommal. Minden nyitott szívű embernek világos volt, hogy Ő lehet a Messiás, akire vártak, és akire figyelni kell. Ezrek kapták meg az üzenetét.

2. Jézus felkészít másokat, hogy folytassák művét. Jézus nem volt egyedül. Mindenekelőtt maga köré gyűjtött egy csoport tanítványt. Mivel Jézus a vándortanító életét élte, ami szokványos mesterség volt akkoriban Izraelben, a tanítványok tudták, hogy tőlük is ezt az életstílust várja el. Egy vándortanító egyik helyről a másikra ment, tanította, magyarázta az írást azoknak a falusiaknak, akiknek nem volt saját rabbija. Volt néhány rabbi-képző iskola Galileában, amelyekben a rabbik tanítványokat gyűjtöttek maguk köré, akiknek tanulniuk kellett tőlük, megjegyezni a hittételeket, és aztán maguknak is emberek közé menni és tanítani. Az apostolok mindent megtanultak, amit Jézus tanított nekik. Sőt, Jézus parancsba foglalta, hogy tanítaniuk kell az Ő nevében, valamint megkapták a hatalmat arra, hogy úgy gyógyítsanak és űzzenek ki ördögöket, ahogy Jézus. Már elmentek gyakorolni a küldetést – és sok sikert értek el. Tökéletesen felkészültek a következő lépésre, hogy Krisztus terveit megvalósítsák: megalapítsák az Ő Egyházát.

3. A csodatévők ideje lejárt. Most Jézus tesz egy lépést. Mindent felforgat az apostolok életében. Ugyanakkor új erőkkel látja el őket. Ezeket az erőket nem használhatják a saját dicsőségükre, csak annak a jeleként, hogy ők Isten küldöttei. Ezek az erők ma is nyilvánvalóan jelen vannak az Egyházban annak bizonyításaként, hogy ugyanannak a közösségnek a része, amelyet annak idején Jézus alapított. Miért nem mindennaposak ezek a csodák? Mert az a céljuk, hogy növeljék a hitet a nyitott szívekben. A legtöbb ember ma eldönti, hogy hisz-e vagy sem. Akik nem hisznek, többnyire zárt szívűek. Néhányan vannak azok, akik azért nem hisznek, mert soha nem hallottak Krisztusról. Az ő számukra ma is történnek csodák. Azonban látványosságra használni csodákat, ellenkezik Isten útjaival. Az effajta csodák csak a csodatévő büszkeségét növelnék és nem Isten dicsőségét és az emberek hitét. Akkor az Egyháznak szüksége volt a csodákra, mert így nyilvánult meg, hogy Istentől van. Ma az életszentségért való mindennapi küzdelemre van szükség.

Beszélgetés Krisztussal: Kedves Jézus, annyi kibúvót találok arra, hogy eltoljam magamtól az életszentségért folytatott küzdelmet, pedig Te csak ezt kéred tőlem. Néha azt akarom mondani, hogy túl elfoglalt vagyok. Máskor pedig az a kifogás, hogy túl nehéz. Néha halogatom a dolgot azt gondolva, hogy megérdemlek valamilyen jelet. Azonban Te már minden szükséges jelet megadtál nekem. Segíts komolyan vennem parancsodat, hogy szentté kell válnom, és még ma el is kezdjek dolgozni ezen.

Elhatározás: Mivel az életszentség mindenekelőtt a szeretet gyakorlásában áll, ezért ma teszek néhány rejtett jótettet valakivel úgy, hogy ne vegye észre, kitől származik, és ne tudja megköszönni nekem. Isten és az emberek iránti tiszta szeretet fog irányítani, s nem az önérdek, hogy hasznom származzék belőle.

A pápa imaszándéka 2012. április hónapra:
Hivatások: Hogy sok fiatal tudja elfogadni Krisztus hívását arra, hogy kövesse Őt a papságban és a szerzetesi életben.
Krisztus, remény az afrikaiaknak: Hogy a feltámadott Krisztus biztos remény jele legyen az afrikai földrészen élő férfiak és nők számára.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom