2012. április 25., szerda

Szent Márk evangélista

2012. április 25. – Szerda, Szent Márk evangélista


  Abban az időben:  Jézus megjelent  a Tizenegynek, és  így szólt  hozzájuk:
  „Menjetek el  az  egész világra,  és  hirdessétek az  evangéliumot  minden
  teremtménynek! Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az
  elkárhozik. A híveket ezek  a jelek fogják  kísérni: A nevemben  ördögöket
  űznek ki,  új nyelveken  beszélnek,  kígyókat vehetnek  a kezükbe,  és  ha
  valami mérget isznak, nem  árt nekik. Ráteszik a  kezüket a betegekre,  és
  azok  meggyógyulnak.”  Az   Úr  Jézus,  miután   ezeket  elmondta   nekik,
  felvétetett a  mennybe,  és helyet  foglalt  az Isten  jobbján.  Ők  pedig
  elmentek,  és   mindenütt  hirdették   az  evangéliumot.   Az  Úr   együtt
  munkálkodott velük,  és  az  igehirdetést  megerősítette  a  jelek  által,
  amelyek kísérték őket.
  Mk 16,15-20

  Elmélkedés:


  Szent  Márk  e   szavakkal  kezdi  írását:   Jézus  Krisztus,  Isten   Fia
  evangéliumának kezdete. E  kijelentés Márk  személyes vallomása  Jézusról.
  Nem  sokkal   később   azt   találjuk   az   evangéliumban,   hogy   Jézus
  megkeresztelkedésekor az  Atya  is  tanúságot  tesz  Jézusról:  Ez  az  én
  szeretett Fia, őt hallgassátok  – hangzik az  égből hangja. Az  evangélium
  vége felé pedig egy pogány ember, a római katonák századosának  vallomását
  olvashatjuk: Ez az ember  valóban Isten Fia volt.  Az evangélista tehát  a
  hit útján vezet bennünket, olvasókat és észrevehetően az a szándéka,  hogy
  személyes vallomást  tegyünk arról,  hogy  hiszünk Krisztusban,  az  Isten
  Fiában. Vajon készek  vagyunk-e arra,  hogy tanúságot  tegyünk a  világban
  hitünkről?
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Istenünk: Jézus, a Te Fiad megígérte  nekünk az Igazság Lelkét. Add,  hogy
  örökre  velünk  maradjon   a  Vigasztaló!  Add,   hogy  parancsaid   által
  megismerhessük az  élet  útját. Kérünk,  add,  hogy legyen  mindig  erőnk,
  befogadni az  Igazságot.  Add,  hogy  ellenállhassunk  a  hazugság  minden
  csábításának. Add, hogy teljesítve a Te parancsaidat szeretetedben éljünk,
  és velünk legyen mindig az Igazság Lelke.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom