2012. április 1., vasárnap

Virágvasárnap: az Úr szenvedésének vasárnapja

A Messiás végre megmutatja magát
2012. április 1. - Virágvasárnap: az Úr szenvedésének vasárnapja

P. James Swanson LC

Mk 11,1 – 10

Bevezető ima: Uram Jézus, szeretnélek elkísérni a Kálváriára vezető úton. Ha többet gondolnék arra, hogy hogyan feküdtél megostorozva és véresen a kereszten, biztosan inkább megmaradnék a szeretetedben és cselekedeteimet az egyetlen igazságra építeném. Tudom, hogy végtelen szeretettel szerettél engem. Bebizonyítottad ezt a keresztfán. Hálásan, békével szeretnék válaszolni erre, és azzal az erős elhatározással, hogy szeretetedet mindenki felé kiterjesztem.

Kérés: Uram Jézus, adj kegyelmet, hogy hirdessem; Te vagy a Messiás, a Megváltó!

1. Másféle Messiás. Mindeddig Jézus sohasem ismerte el nyilvánosan, hogy Ő a Messiás. Apostolainak egymás között elmondta, hogy Ő a Messiás, de megparancsolta, hogy ne beszéljenek erről. Mikor az emberek Messiásnak nevezték Őt, nem fogadta el ezt a címet, és igyekezett minél hamarabb elmenni tőlük. Azzal érvelt, hogy a zsidó nem értik meg a Messiásról a lényeget. Mivel tudták, hogy a Messiás Dávid királytól származik, úgy gondolták, hogy mikor a Messiás eljön, hadsereget gyűjt, felkelést vezet a rómaiak ellen, kiűzi őket az országból, és újra megalapítja Dávid királyságát. Többször olvassuk Jézusról, hogy menekülnie kellett, mert a nép királlyá akarta Őt tenni. Ő nem az, akire számítanak, és nem engedheti, hogy elvárásaik akadályozzák Őt küldetése teljesítésében.

2. Nem politikus, hanem Szenvedő Messiás. Jézus pontosan úgy érkezik Jeruzsálembe, ahogyan a próféták megjósolták a Messiásról. Szamárháton jön, a zsidó hagyományok szerint a király érkezik. A másik dolog, amit a Messiás jeruzsálemi érkezéséről elképzeltek a gyermekek kiáltása volt: „Hozsanna Dávid fia”. Pontosan ez történt. Az emberek faágakat és köpenyeket terítettek elé a Jeruzsálemhez vezető úton – ez is megtörtént. A farizeusok látták mindezt, és panaszkodtak is, mert a prófécia megvalósulását tapasztalták. Felszólították: mondja meg a népnek, hogy nem Ő a Messiás. Jézus ezt nem teszi meg. Ő a Messiás, amint ezt elmondták a próféták: Jahve Szenvedő Szolgája. Isten megvalósítja legmélyebb vágyakozásainkat, úgy ahogyan nem is képzeljük. Képes vagyok úgy értelmezni életem eseményeit, mint imáimra Istentől kapott válaszokat?

3. A Messiást a szakemberek elutasítják. A főpapok, írástudók és farizeusok ingerültek voltak. Már elhatározták, hogy nem ismerik el Jézust Messiásnak. Miért akarták elutasítani Őt? Mert nem mutatta azokat a jeleket, amelyeket a Messiásnak kellene bemutatnia? Nem így van, hiszen beteljesítette a jövendöléseket. Inkább azért, mert látták, hogy Jézus, a Messiás veszélyezteti társadalmi és politikai helyzetüket. Jézus fontosabb lett, mint Ők. Nem akarták, hogy ez megtörténjen. Nem akarták elveszíteni a hatalmukat. Végül saját magukat is meggyőzték arról, hogy Jézus nem lehet a Messiás. Ahelyett, hogy számba vették volna a mellette szóló bizonyítékokat, inkább elvetették Őt, mert nem ilyen Messiást akartak. Előfordult már az életemben, hogy valamit elutasítottam, amit Isten kívánt tőlem, vagy amit hagyott, hogy elszenvedjek, mert nem akartam, hogy így működjön Isten az életemben?

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, töltsd meg szívemet határtalan szeretettel, olyan szeretettel, amilyen téged lehozott a mennyből, hogy meghalj értem a kereszten. Töltsd meg szeretettel azoknak a szívét is, akik a modern farizeusoktól tartva elutasítanak téged, és el akarják törölni a nevedet a földön! Segíts, hogy ők is bátran tanúskodjanak rólad és értünk hozott áldozatodról!

Elhatározás: Bátorságot merítek ma abból a meggyőződésből, hogy Jézus a világ Megváltója, hirdetem, hogy Ő az én Uram és Istenem, különösen azáltal, hogy jót teszek mindenkivel, akivel ma találkozom.

A pápa imaszándéka 2012. április hónapra:
Hivatások: Hogy sok fiatal tudja elfogadni Krisztus hívását arra, hogy kövesse Őt a papságban és a szerzetesi életben.
Krisztus, remény az afrikaiaknak: Hogy a feltámadott Krisztus biztos remény jele legyen az afrikai földrészen élő férfiak és nők számára.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom