2012. május 28., hétfő

Pünkösdhétfő


 2012. május 28. - Hétfő

  Abban az  időben:  Amikor Jézus  útnak  indult, odasietett  hozzá  valaki,
  térdre borult  előtte,  és úgy  kérdezte:  „Jó Mester!  Mit  tegyek,  hogy
  elnyerjem az örök életet?” Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem  jónak?
  Senki sem  jó, csak  az Isten.  Ismered  a parancsokat:  Ne ölj!  Ne  törj
  házasságot! Ne lopj! Ne  tanúskodj hamisan! Ne  csalj! Tiszteld apádat  és
  anyádat!” Ekkor az így válaszolt:  „Mester, ezeket mind megtartottam  kora
  ifjúságomtól fogva.”
  Jézus ránézett  és  megkedvelte. Ezt  mondta  neki: „Valami  hiányzik  még
  belőled. Menj,  add el,  amid van,  oszd  szét a  szegények közt,  és  így
  kincsed lesz az  égben. Aztán gyere  és kövess engem!”  Ennek hallatára  ő
  elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.
  Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: ,;Milyen nehezen jut
  be a gazdag az Isten országába!” A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus
  azonban megismételte: „Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az  Isten
  országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni
  az  Isten  országába.”  Azok  még  jobban  csodálkoztak,  és  kérdezgették
  egymást: „Hát  akkor ki  üdvözülhet?” Jézus  rájuk nézett,  és  folytatta:
  „Embernek  lehetetlen   ez,  de   Istennek  nem.   Mert  Istennek   minden
  lehetséges.”
  Mk 10,17-27

  Elmélkedés:

  Isten azt akarja,  hogy minden  ember odamehessen Jézushoz,  ahogyan az  a
  gazdag ifjú is tette, akiről az evangéliumban hallottunk. Jézustól  kapunk
  ugyanis választ életünk értelmére, s arra, hogy mi a jó és a rossz. Amikor
  a jót és a jóságot keressük, akkor mindig Isten után vágyakozunk. Ő maga a
  jóság, a jóság  forrása, aki  magához vonzza  azokat, akik  e legfőbb  jót
  keresik. Isten törvényeket  ad nekünk, amelyek  úgy irányítják  életünket,
  hogy elnyerjük az örök életet, azaz eljussunk az örök Jósághoz. Az  isteni
  törvények megtartása mindig azzal kezdődik, hogy elismerjük Istent életünk
  egyetlen Urának. Nem mondhatjuk, hogy  nem ismerjük e parancsokat,  hiszen
  Isten a  szívünkbe írta  azokat. Az  ifjút a  tökéletes életre  hívja  meg
  Jézus, de ő képtelen lemondani vagyonáról ennek elérése érdekében,  inkább
  szomorúan eltávozik.  Jézus tőlünk  is a  tökéletességet várja.  Vajon  le
  tudok-e mindenről lemondani,  hogy Krisztus kövessem  és eljussak az  örök
  életre?
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:
  Ima az evangélium terjedéséért
  Mindenható Istenünk,  te  azt akartad,  hogy  minden ember  üdvözüljön  és
  eljusson az igazság  ismeretére. Tekints a  sok aratnivalóra,  mindazokra,
  akik szomjazzák evangéliumod  tanítását, és  küldj munkásokat  aratásodba,
  hogy minden emberhez  eljusson az  örömhír! Add  nekem, Uram,  Szentlelked
  erejét, és küldj  engem is,  hogy az evangélium  lelkes hirdetője  legyek!
  Erősítsd bennem, Istenem,  a hivatástudatot,  hogy az én  feladatom is  az
  emberek üdvösségének szolgálata. Táplálj  minket, Urunk, Igéddel és  Szent
  Testeddel! Gyűjtsön össze  és formáljon minket  egy közösséggé az  igazság
  tanítása és támogasson bennünket a szentségek ereje, hogy előbbre  jussunk
  az üdvösség  és  a  szeretet  útján. Add,  hogy  az  evangélium  hirdetése
  megteremje gyümölcsét, és általa megdicsőüljön a te neved a világon.
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom