2012. május 31., csütörtök

Évközi nyolcadik hét – csütörtök


2012. május 31. - Csütörtök

  Abban  az   időben:  Tanítványaival   Jézus  Jerikóba   érkezett.   Amikor
  tanítványainak és a nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy  vak
  koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti
  Jézus  közeledik,  elkezdett  kiáltozni:  „Jézus,  Dávid  fia,   könyörülj
  rajtam!” Többen  szóltak neki,  hogy hallgasson,  de ő  annál  hangosabban
  kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam!
  Jézus  megállt,  és  így  szólt:  „Hívjátok  ide!”  Odaszóltak  a  vaknak:
  „Bátorság! Gyere, téged  hív!” Az eldobta  köntösét, felugrott és  odament
  Jézushoz. Jézus megkérdezte:  „Mit akarsz,  mit tegyek veled?”  A vak  ezt
  Felelte: „Mester, hogy lássak.” Jézus erre így szólt hozzá: „Menj, a hited
  megmentett téged.” Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az
  úton.
  Mk 10,46-52

  Elmélkedés:

  Sok élethelyzetben könnyű kitalálni a másik ember gondolatát és szándékát.
  Sokszor első  pillantásra  tudjuk, hogy  mit  akar valaki,  anélkül,  hogy
  kérdeznünk  kellene   vagy  neki   el  kellene   részletesen   magyaráznia
  kívánságát. Jézus is így volt ezzel. Pontosan tudta, hogy azért  fordulnak
  hozzá a  betegek  és  azért  viszik hozzá  a  betegeket,  hogy  gyógyulást
  nyerjenek. A  bénák újra  járni szeretnének,  a leprások  megtisztulni,  a
  némák beszélni,  a  süketek  hallani.  A  vak  pedig  nyilvánvalóan  látni
  szeretne. Miért teszi fel akkor Jézus a mai evangéliumban szereplő jerikói
  vaknak a kérdést, hogy mit kíván  tőle? Ha látta, hogy vak, akkor  könnyen
  kitalálhatta, hogy vissza szeretné  kapni szemevilágát. Miért kérdezi  meg
  mégis tőle, hogy mit tegyen vele?  Egyrészt azért, hogy a vak  személyesen
  kimondhassa kérését. Ebből az következik számunkra, hogy imáinkban  bátran
  fogalmazzuk meg  és  mondjuk ki  kéréseinket.  Másrészt lehetőséget  ad  a
  gyógyulni vágyónak arra,  hogy kifejezze Jézus  gyógyító hatalmába  vetett
  hitét. Ebből pedig az  a tanulság, hogy Jézusnak  hatalma van ahhoz,  hogy
  teljesítse hozzá intézett kéréseinket.
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Ó Vigasztaló Szentlélek,  tökéletesítsd bennünk a  Jézus által  megkezdett
  művet, tégy minket erőssé,  imádkozz velünk az  egész világért! Add,  hogy
  jobban kihasználjuk az  időt a  benső élet  elmélyítésére, adj  lendületet
  apostoli tevékenységünknek,  hadd érjünk  el  vele minden,  Krisztus  vére
  által megváltott  népet és  embert,  az Ő  örökségét.  Törd le  bennünk  a
  természetes nagyravágyást, emelj fel a  szent alázat régióiba, töltsön  el
  minket az igazi istenfélelem és a nagylelkű bátorság. Semmi földi  kötelék
  ne akadályozza hivatásunk tökéletes teljesítését!
  Boldog XXIII. János pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom