2012. május 29., kedd

Évközi nyolcadik hét – kedd


Ha meg akarod tartani, oda kell adnod!
2012. május 29. Évközi nyolcadik hét – kedd

P. Eamonn Shelly LC

Mk 10, 28 – 31
Ekkor megszólalt Péter: ,,Íme, mi mindent elhagytunk és követtünk téged!” Jézus azt felelte: ,,Bizony, mondom nektek: mindaz, aki elhagyta házát vagy testvéreit, nővéreit vagy apját, anyját, a gyermekeit, vagy földjeit értem és az evangéliumért, százannyit kap már most, ebben a világban: házakat, testvéreket, nővéreket, anyákat, gyermekeket és földeket, bár üldözések között; az eljövendő világban pedig az örök életet. Sokan lesznek elsőkből utolsók, és utolsókból elsők.”

Bevezető ima: Uram, Jézus, amikor ma színed elé lépek, el szeretném neked mondani, hogy hiszek benned. Te vagy a legfontosabb személy számomra. Nélküled az élet olyan kegyetlen és nehéz lenne; de veled könnyűvé válik az iga és a kereszt. Add meg nekem a kegyelmet, hogy képes legyek megtagadni magam, s így te uralkodj a szívemben!

Kérés: Uram, azt kívánom, hogy oldozz el ettől a világtól és a vágyaimtól, hogy a Te fényed világítson bennem!

1.      Adj oda mindent! Néha segít, ha összehasonlítjuk azt, amit Krisztusért odaadtunk, azzal, amit Krisztus értünk tett. Kereszthalált halt – nem tehetett volna nagyobbat értünk, mint hogy életét adja oda. Ha tehát magunkat sajnáltatjuk, vagy elismerést keresünk, mint Szent Péter, akkor tekintetünket a keresztre kell irányítanunk. Fel kell ismernünk, hogy milyen jelentéktelen a mi szenvedésünk Krisztus szenvedésével összehasonlítva.

2. Radikálisnak lenni. Krisztus azt mondja Péternek, hogyha követni akarjuk Őt, készen kell állnunk arra, hogy életünknek még olyan területeit is feladjuk, melyek a legközelebb állnak hozzánk – például a családunk. Igazán csodálnivaló, hogy milyen sokan tették meg az Egyház története folyamán azt a lépést, hogy elhagyták otthonukat Krisztus követéséért, és így radikális módon élték meg az Úr hívását. Ez nem azt jelenti, hogy a házak, testvérek, gyerekek és a szántóföld rosszak. Ha rosszak volnának, akkor nem jelentenének számunkra nagy áldozatot. Sokkal inkább arról van szó, hogy adjunk oda valami t, hogy valami jobbat nyerjünk érte.

3. A százszoros. Krisztus azt szeretné, hogy közülünk mindenki gazdag legyen, és megkapja százszorosan jutalmát, de a gazdagság, amit ígért, az örök életre szóló kincs számunkra. És annál nagyobb lesz, minél inkább készek vagyunk önzetlenül cselekedni, és testvéreinkért élni. Ki kell tennünk magunkat a középpontból, hogy Istent és felebarátainkat állíthassuk oda.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, szeretném megkapni a százszoros jutalmat, de látom, hogy mindig csak olyan dolgokat teszek, amiket én szeretnék. Béke és öröm helyett csak ürességet élek meg szívemben az önszeretetem miatt. Uram, add meg nekem a kegyelmet, hogy legyőzzem önzésemet; add, hogy teret nyerjen kegyelmed, mely boldogságot hoz a mindennapi megpróbáltatások közepette.

Elhatározás: Egy olyan rokonom felé fogom kinyújtani a kezem, akivel már hónapok óta nem beszéltem.


A pápa imaszándéka 2012. május hónapra:
A család: Hogy a társadalomban előmozdítsanak olyan kezdeményezéseket, amelyek védik és erősítik a család szerepét.
Mária, a misszionáriusok útmutatója: Hogy Mária, a világ Királynője és az evangelizálás Csillaga, kísérje valamennyi misszionáriust Fiának, Jézusnak hirdetésében.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom