2012. május 20., vasárnap

Húsvét 7. vasárnapja


Hagyjuk, hogy munkálkodjék az Úr!
2012. május 20. Urunk Mennybemenetele
P. John Doyle

Mk 16,15-20
Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk: "Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta.

Bevezető ima: Uram, azzal kezdem imádságomat, hogy egész valómat felajánlom neked: gondolataimat, vágyamat, elhatározásaimat, tetteimet, reményemet, félelmemet, gyengeségemet, kudarcaimat és kicsiny sikereimet. Kitárom feléd magamat, hiszen Te már mindent tudsz rólam. Biztos vagyok, hogy irgalmas vagy hozzám, és átható, szerető tekinteted megtisztít engem.

Kérés: Uram segíts, hogy Országod apostola legyek!

1.Isten meglepő üdvözítő terve. Jézus felment a mennybe, de előbb küldetést bízott tanítványaira. Azt a feladatot adta nekik, hogy építsék fel Egyházát. Bizonyára megszoktuk már ezt a történetet, ezért nem lepődünk meg, pedig ez tényleg hihetetlen. Ugyanezek az emberek pár héttel ezelőtt magára hagyták Krisztust, és félelmükben bezárkóztak egy szobába. Emberi mértékkel mérve bárki fogadott volna arra, hogy a küldetés hamarosan és biztosan meghiúsul – és mégis: kétezer év múltán is itt vagyunk! Engem is hív Krisztus, hogy terjesszem a hitet, és ha esetleg úgy érzem, hogy nem vagyok alkalmas erre a küldetésre, nos… gondoljak csak arra, hogy az én vezérem az Atya jobbján ül, és irányítja a műveletet.

2.Az isteni gondviselés jelei. Urunk a történelem során újra és újra megmutatta, hogy hatalma működik Egyházában, és erősíti hitünket. Fantasztikus csodák kísérik mind a mai napig az evangélium hirdetését. Ördögöt űznek ki, betegek gyógyulnak meg megmagyarázhatatlan módon. A legnagyobb csoda azonban az, hogy Krisztus továbbra is velünk van az Eucharisztiában és a szív megtérésében a bűnbánat szentsége által. Isten állandóan munkálkodik népéért. Ha nem is mutat meglepő jeleket, akkor is elhalmoz minket gondviselésének jeleivel nap, mint nap. Képes vagyok ezt felismerni?

3.Az Úr munkálkodik. A küldetés, a Krisztusról és evangéliumáról való tanúságtétel sikerének kulcsa az, hogy hagyni kell Istent munkálkodni. Csak úgy, mint az első apostolok, vessük ki hálónkat ott, ahová az Úr irányít. Az emberi büszkeség és becsvágy oly sokszor állja Isten tervének útját. Nem kell ahhoz különleges képesség, hogy az Urat szolgáljuk, csak követnünk kell irányítását. Különben is, milyen tulajdonságunk van, ami nem Isten ajándéka, és nem az övé? Eléggé bízom abban, hogy az Úr munkálkodik bennem? Felismerem gondviselő szeretetének jeleit életemben, és köszönetet mondok ezekért?

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, segíts megértenem, hogy apostolnak lenni nem választás kérdése, hanem a keresztségben kapott kötelesség. Ez által tudom viszonozni az irántam való hatalmas szeretetedet. Kérlek, munkálkodj továbbra is életemben!

Elhatározás: Megállok egy kicsit lefekvés előtt, és elmélkedem az isteni gondviselés jeleiről életemben, és köszönetet mondok ezekért.

Erdő Péter bíboros atya 2012. májusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy az új evangelizáció elmélyítse és megelevenítse hitünket, és ráébresszen arra, hogy Krisztus örömhírét mindenkinek tovább kell adnunk.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom