2012. május 14., hétfő

Húsvét hatodik hete – hétfő


1%-kal több Örömhír!
Kérjük, amennyiben teheti, támogassa Alapítványunkat adója 1%-ának felajánlásával, hogy azt az evangélium terjesztésére fordíthassuk.
Kérésére szívesen küldünk rendelkező nyilatkozatot, amely igényelhető: info@missiochristi.hu e-mail címen.
Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43

A Tanúság Lelke
2012. május 14. Húsvét hatodik hete – hétfő

P. John Doyle LC

Jn  15,26 – 16,4a

Bevezető ima: Uram, azzal kezdem imádságomat, hogy egész valómat felajánlom neked: gondolataimat, vágyamat, elhatározásaimat, tetteimet, reményemet, félelmemet, gyengeségemet, kudarcaimat és kicsiny sikereimet. Kitárom feléd magamat, hiszen Te már mindent tudsz rólam. Biztos vagyok benne, hogy irgalmas vagy hozzám, és átható, szerető tekinteted megtisztít engem.

Kérés: Istenem, add, hogy mindig Krisztus igaz tanúja legyek!

1. Krisztus Tanúja. Sokan azért hívják a Szentlelket, hogy Krisztus tanításával ellentétes dolgokat bizonyítson. A mai evangéliumi szakasz jól mutatja, hogy ilyesről szó sincs Isten tervében. A Szentlélek soha sem tér el Krisztus üzenetétől, és sohasem működik a megváltás ügyében Krisztus Egyházán kívül. A Szentlélek Krisztus Lelke, és az Atya Lelke, azért jött, hogy Krisztusról tegyen tanúságot. A Szentlélek azt sugalmazza, hogy mindinkább ragaszkodjunk az igazsághoz. Eléggé figyelek a Lélek szólítására, hogy legyek hűségesebb keresztény ígéretemhez?

2. Tanúságtétel a Lélekben. Hitünk nem statikus valóság. Amint az első tanítványok megtapasztalták Krisztus tanítását, csodáit, személyes szeretetét, úgy élik meg a keresztények hitükben nap, mint nap Krisztus jelenlétét. Különösen érvényes ez, amikor részesülünk a gyónás és az Eucharisztia szentségében. Jézus mindig velünk van, örömünk forrása, hogy megbocsát és közel van. A Szentlélek erősít a keresztség kegyelmével, hogy adjunk tanúságot arról, amit ingyen kaptunk. Vajon komolyan veszem hivatásomat, hogy tanúsítsam Krisztus szeretetét? Felismerem, hogy először is igaz keresztény életemmel kell tanúságot tennem? Tudom, hogy ebben a látszólag nehéz feladatban a Szentlélek a munkatársam?

3.Hűség az ellenkezés közepette. Krisztus elmondta apostolainak, mikor összegyűltek az utolsó vacsora termében, hogy tanúságtételüket nem fogják mindig elfogadni. A keresztény léttel úgy tűnik, mindig együtt jár az ellenkezés. A mély és tántoríthatatlan ragaszkodás Krisztushoz és a lelkiismeret hangja sohasem egyezett a közgondolkodással. A keresztényekről általában nem azt mondják, hogy beillenek a sorba, hanem inkább azt, hogy különböznek, és ennek elkerülhetetlenek a következményei, mint ahogyan ez megtörtént Urunk életében. A csodálatos azonban az, hogy miénk a végső győzelem ígérete. Krisztus előttünk halad, és a Szentlélek velünk van.

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, mindig nehéz feladat igaz tanúdnak lenni. Taníts meg, hogy ne saját képességeimre hagyatkozzam, hanem merítsek erőt és következetességet abból, hogy hűségesen követem Szentlelked sugalmazását.

Elhatározás: Ma hitemnek valamilyen nyilvános jelét adom.

Erdő Péter bíboros atya 2012. májusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy az új evangelizáció elmélyítse és megelevenítse hitünket, és ráébresszen arra, hogy Krisztus örömhírét mindenkinek tovább kell adnunk.

Május 19-én, szombaton 17.30-tól ismét megrendezésre kerül a Pure Fashion Magyarország Divatmisszió hagyományos évadzáró gálaestje.
Helyszín: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium díszterme (1113 Bp. Villányi út 27.)
Belépők igényelhetők: jsagi@purefashion.hu
Mindenkit szeretettel várunk!

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom