2012. május 14., hétfő

Húsvét hatodik hete – hétfő


 2012. május 14. - Hétfő

  Jézus az utolsó vacsorán  így szólt apostolaihoz:  Ha eljön a  Vigasztaló,
  akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd
  tanúságot tesz rólam.  Tegyetek ti  is tanúságot  rólam, hiszen  kezdettől
  fogva velem vagytok! Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok.
  Ki fognak  zárni benneteket  a  zsinagógákból. Sőt  eljön az  óra,  amikor
  mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek,  így
  tesznek majd veletek,  mert nem ismerik  sem az Atyát,  sem engem.  Ezeket
  azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson,  hogy
  előre megmondtam nektek.
  Jn 15,26 - 16,4

  Elmélkedés:
  Az Egyház hagyománya szerint a  húsvét utáni negyvenedik napon  ünnepeljük
  Jézus mennybemenetelét,  az  ötvenediken  pedig  pünkösdöt,  a  Szentlélek
  kiáradását. A húsvéti időszak végéhez közeledve egyre többször olvasunk az
  evangéliumban arról,  hogy  Jézus  a  távozásáról,  illetve  a  Szentlélek
  eljöveteléről beszél.  A  mai  evangéliumban,  amely  az  utolsó  vacsorán
  mondott beszéd részlete, az Igazság  Lelkének nevezi Jézus a  Szentlelket,
  aki  majd  tanúságot  fog  tenni  róla.  Az  eljövendő  Lélek   ugyanakkor
  megerősíti a tanítványokat,  hogy az üldözések  ellenére is kitartsanak  a
  Jézusról  szóló   tanúságtételben.  Az   evangelizáció  első   formája   a
  tanúságtétel. Ha egy hiteles tanúságtétel előzi meg az evangélium  szóbeli
  hirdetését, bátran reménykedhetünk abba,  hogy az evangélium tanítása  már
  egy jól előkészített  földbe hull,  és meg  tudja hozni  gyümölcsét. Ez  a
  tanúságtétel egészen konkrétan azt jelenti, hogy Krisztus példája  szerint
  élünk.
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Uram, te azt mondtad  tanítványaidnak: Ti vagytok  a világ világossága.  A
  fény világít, szórja sugarát és elűzi a sötétséget. Engedd, Uram, hogy  én
  is fénysugár lehessek! Hadd vigyem az öröm fényét az emberek közé,  hiszen
  én is a te  kegyelmed fényességében élek! Hadd  legyek akaratod szerint  a
  világosság gyermeke!  Világítson az  én életem  is, hogy  a téged  kereső,
  utánad vágyó lelkek általam hozzád találjanak.
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom