2012. május 15., kedd

Húsvét hatodik hete – kedd


 2012. május 15. - Kedd

  Búcsúbeszédében Jézus ezt mondta tanítványainak: „Most elmegyek ahhoz, aki
  küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy. De mivel ezt  mondtam
  nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom: Jobb
  nektek, ha én elmegyek,  mert ha nem  megyek el, a  Vigasztaló nem jön  el
  hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön,  meggyőzi
  majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről: mert nem
  hittek bennem. Az igazságról:  mert az Atyához megyek,  és már nem  láttok
  engem. Az ítéletről: mert a világ fejedelmét már elítélték.”
  Jn 16,5-11

  Elmélkedés:

  Jézus arról beszél  a mai  evangélium szerint a  tanítványoknak,, hogy  ne
  szomorkodjanak távozása miatt, hanem örüljenek, mert elmenetelét  követően
  elküldi a Szentlelket,  aki mindig  az őt követőkkel  marad. Az  eljövendő
  Szentlelket  Jézus   többször  is   az   Igazság  Lelkének   nevezi,   aki
  megvilágosítja  a  bűnösök   értelmét,  hogy   felismerjék  vétkeiket   és
  bűnbánatot tartsanak. Ezzel  elkerülhetik azt,  hogy a  végső ítéletkor  a
  kárhozatra kerüljenek. Sok ember ugyanis nem látja át, hogy milyen  súlyos
  dolog  az,  ha   Isten  ellen   bűnt  követ   el,  s   nem  gondol   annak
  következményeire.  Pedig  aki   a  földi   életben  visszautasítja   Isten
  szeretetét és nem fogadja el  az ő irgalmát, az  a halál utáni életben  is
  kizárja magát az Istennel való közösségből. Ahogyan a Szentlélek az  Isten
  ajándéka  számunkra,  ugyanúgy  a   bűnbánat  és  a  kiengesztelődés   is.
  Felébreszti bennünk a vágyat, hogy visszatérjünk hozzá az atyai házba.  Ne
  halasszuk el ezt a  lehetőséget, hanem induljunk  felé, az irgalom  Istene
  felé.
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Szentséges Szűz Mária,  Isten Anyja,  Te ajándékoztad a  világnak az  igaz
  világosságot, Jézust, a te Fiadat – Isten Fiát. Te teljesen ráhagyatkoztál
  Isten meghívására, s így  a jóság forrásává  lettél, mely Istenből  fakad.
  Mutasd  meg  nekünk  Jézust.  Vezess  minket  Őhozzá.  Taníts  meg  minket
  megismerni és szeretni Őt, hogy mi magunk is valóban szerető emberek és az
  élő víz forrásai lehessünk egy szomjazó világban.
  XVI. Benedek pápa
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom