2012. május 18., péntek

Húsvét hatodik hete – péntek


2012. május 18. - Péntek

  Búcsúbeszédében Jézus  így szólt  tanítványaihoz: Bizony,  bizony,  mondom
  nektek: ti  majd sírtok  és  jajgattok, a  világ  azonban örülni  fog.  Ti
  szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor  szül,
  szomorkodik, mert eljött az  ő órája; de  amikor megszülte gyermekét,  már
  nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így
  ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszontlátlak titeket. Akkor örülni
  fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon
  már nem lesz több kérdeznivalótok tőlem.
  Jn 16,20-23a

  Elmélkedés:

  Jézus szenvedésének óráiról beszél tanítványainak. Ez az idő félelemmel és
  szomorúsággal teli lesz  a tanítványok  számára, miközben  a világ  örülni
  fog. A  tanítványok szomorúsága  azonban  hamarosan örömre  fog  változni,
  mégpedig olyan örömre, amit senki sem tud ezután elvenni tőlük. Ez az öröm
  a viszontlátás öröme, a feltámadt  Krisztussal való találkozás öröme.  Ezt
  az örömöt valójában  még Jézus  távozása a  mennybe sem  szünteti meg.  Az
  evangéliumok szerint  Jézus  e  világba  érkezése  is  örömteli  légkörben
  történik.  Érdemes  fellapozni  a  gyermekség-történeteket,  főleg  Lukács
  evangéliumában, s észrevenni, hogy milyen sokan Keresztelő Jánostól kezdve
  a  pásztorokig   és  az   angyalokig   milyen  sokan   örvendeznek   Jézus
  születésekor.  Most,  Jézus  mennybemenetelekor  ismét  az  öröm  légkörét
  tapasztaljuk. Az örömöt tovább fokozza pünkösd ünnepe, amikor a Szentlélek
  örömmel tölti el  szívünket, megajándékozva minket  az új, lélek  szerinti
  élet örömével.
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Uram, vigyél el oda, ahova akaratod szerint mennem kell! Hadd  találkozzam
  azokkal, akikkel  akaratod szerint  találkoznom kell!.  Add tudtomra  azt,
  amit akaratod  szerint mondanom  kell!  És add,  hogy ne  legyek  akaratod
  akadálya!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom