2012. május 16., szerda

Húsvét hatodik hete – szerda


Jöjj Szentlélek!
2012. május 16. Húsvét hatodik hete – szerda
Nepomuki Szent János
P. John Bullock LC

Jn 16, 12-15
Még sok mondanivalóm volna számotokra, de most még nem tudjátok elviselni. Amikor pedig eljön az igazság Lelke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra, mert nem magától fog szólni, hanem azt fogja mondani, amit hall, és az eljövendő dolgokat hirdeti nektek. Ő majd megdicsőít engem, mert az enyémből vesz, és kijelenti azt nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; azért mondtam, hogy az enyémből vesz, és kijelenti azt nektek.

Bevezető imádság: Uram, kérlek, segíts, hogy higgyek benned; hitem legyen egyszerű, erős és vezessen nagylelkű önátadáshoz. Hadd ismerjelek meg minden nap jobban, s így egyre inkább úgy gondolkodjak és cselekedjek, mint Te!

Kérés: Uram, növeld bizalmamat a Szentlélek együttműködésében!

1. De most még nem tudjátok elviselni. Hitünk nem az értelem ellen irányul, azonban, nem is az emberi értelem egy egyszerű levezetésének a következménye. A tény, hogy az apostolok is csak lassan fogták fel Krisztus üzenetét, nincs semmilyen összefüggésben az intelligenciájukkal, vagy képzettségükkel. Ennek megértéséhez szükségük volt a Szentlélekre. Amikor Simon Péter megvallotta, hogy Jézus az élő Isten Fia, Krisztus így válaszolt neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám.” (Mt. 16, 17). A hit ajándék, amit kérnünk kell. Amint az apostolok befogadták a Szentlelket, képesekké váltak Krisztus üzenetének megérésére, s ami még fontosabb, hogy ezt meg is tudták élni.

2. A Lélek azt fogja mondani, amit hall. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek három személy, azonban egy természetben osztoznak, s így cselekedeteikben is szétválaszthatatlanok. A Szentlélek cselekedeteit soha nem lehet Krisztustól elválasztani. A Szentlélek folytatja a megváltás művét. (vö. Dominus Iesus, 12). A Lélek azt mondja, amit Krisztustól hall. Mennyire figyelmesen hallgatok a Szentlélekre?

3. A Lélek elvezet majd titeket a teljes igazságra. „Mindazonáltal, jóllehet a kinyilatkoztatás lezárult, tartalmát tökéletesen nem merítettük ki; a keresztény hit feladata, hogy századok folyamán lépésről lépésre fölfogja teljes tartalmát.” (KEK 66). A Szentlélek az, aki bevezet minket, az Egyházon keresztül a teljes igazságba. A Szentlélek, aki segít bíznunk az Egyház tanításában, és Ő az, aki megajándékozhat minket a bizalommal a szentségre vezető úton. Föl kell tennem magamnak a kérdést: mit teszek azért, hogy növekedjek Isten kinyilatkozatott igazságának megértésében? Olvasom legalább olykor a Katolikus Egyház Katekizmusát? Ismerem a Szentatya írásait? Mit teszek, hogy lépést tartsak az Egyház tanításával?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, vezess be egyre jobban igazságodba! Add, hogy igazságodra hitem alázatosságával válaszoljak, és képes legyek szent akaratodnak alávetni értelmemet és akaratomat!

Elhatározás: Ma mélységesen összeszedett leszek, és figyelni fogok a Szentlélek sugallataira.

Erdő Péter bíboros atya 2012. májusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy az új evangelizáció elmélyítse és megelevenítse hitünket, és ráébresszen arra, hogy Krisztus örömhírét mindenkinek tovább kell adnunk.

Május 19-én, szombaton 17.30-tól ismét megrendezésre kerül a Pure Fashion Magyarország Divatmisszió hagyományos évadzáró gálaestje.
Helyszín: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium díszterme (1113 Bp. Villányi út 27.)
Belépők igényelhetők: jsagi@purefashion.hu
Mindenkit szeretettel várunk!

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom