2012. május 16., szerda

Húsvét hatodik hete – szerda


  2012. május 16. - Szerda

  Búcsúbeszédében Jézus  így  szólt tanítványaihoz:  „Még  sok  mondanivalóm
  volna nektek, de nem  vagytok hozzá elég erősek.  Amikor azonban eljön  az
  Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától  fog
  beszélni, hanem azt  mondja el, amit  hall, és a  jövendőt fogja  hirdetni
  nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.
  Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi,  amit
  majd hirdet nektek.”
  Jn 16,12-15

  Elmélkedés:
  A Szentlélek elvezet  majd titeket  a teljes  igazságra –  mondja Jézus  a
  tanítványoknak. De  milyen  igazságról tesz  tanúságot  a Lélek,  és  hová
  vezeti az  egyéneket  és  a  közösséget? A  teljes  igazság,  ahová  Isten
  Lelkének vezetésével eljuthatunk, a Krisztusban való hit. Hit abban,  hogy
  Ő az Isten Fia, akinek az  a küldetése, hogy megismertesse a világban  élő
  emberekkel az igaz Istent. Hit abban, hogy Jézusban a mennyei Atya mutatja
  meg  magát  nekünk,  és  személyében  visszavonhatatlan  szeretetét  közli
  velünk. Hit abban,  hogy Krisztus  megváltó halála  megszerezte nekünk  az
  Istennel való  kiengesztelődést és  hit  a feltámadás  üdvözítő  erejében.
  Ennek az igazságnak a része az is, hogy Jézus szenvedése eltörli bűneinket
  és számíthatunk az  Atya irgalmára,  ha tékozló  és megtérő  gyermekeiként
  visszatérünk hozzá. A teljes igazsághoz, amelyet a Szentlélek segítségével
  ismerünk és értünk meg, hozzátartozik,  hogy Krisztus által eljuthatunk  a
  mennyei Atyához, ahol  az örök  élet vár bennünket.  Várom-e a  Szentlélek
  eljövetelét  és  szeretném-e  általa   megérteni  Krisztus  tanítását,   s
  megismerni mennyei Atyámat?
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Istenünk, szeretettel  valósítsd meg  ránk vonatkozó  akaratodat  azáltal,
  hogy  mindennap  irgalmas   karjaidba  veszel   minket.  Irgalmad   nélkül
  elvesznénk és elveszítenénk legnagyobb ajándékodat, az örök életet.
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom