2012. május 19., szombat

Húsvét hatodik hete – szombat


MA, május 19-én, szombaton 17.30-tól ismét megrendezésre kerül a Pure Fashion Magyarország Divatmisszió hagyományos évadzáró gálaestje.
Helyszín: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium díszterme (1113 Bp. Villányi út 27.)
Belépők igényelhetők: jsagi@purefashion.hu
Mindenkit szeretettel várunk!

A szent név
2012. május 19. Húsvét hatodik hete – szombat

Jn16, 23-28
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, bizony, mondom nektek: Bármit kértek majd az én nevemben az Atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és kaptok, hogy örömötök teljes legyen! Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra, amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az Atyáról. Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én kérem értetek az Atyát. Hiszen az Atya szeret titeket, mivel ti is szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem. Eljöttem az Atyától és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az Atyához.

Bevezető ima: Szentlélek, világosítsd meg értelmemet és szívemet a hit erénye által. Életemet a hit igaz fényében szeretném látni, ami Jézus Krisztussal, Uram és megváltómmal való barátságomból fakad. Szentlélek, ajándékozd nekem a remény erényét. Sose engedd, hogy elcsüggedjek és kétségbe essek. Urunk legyőzte a bűnt és a halált, és megnyitotta előttem a Mennyország kapuját. Gyújtsd fel bennem az Uram és felebarátiam iránti szeretetet. Hadd égjen, és hadd gyújtsa lángra sokak szívét, hogy be tudják fogadni az igazságot, ami képessé tesz az Atya akaratának teljesítésére.

Kérés: Uram, legyen Szent Neved mindig ajkamon!

1. Jézus nevének hatalma. Próbáljuk meg jobban megérteni Jézus szívének legbenső kívánságait. Ebben az evangéliumi részben Jézus megnyitja számunkra szívét. Szinte kér, hogy ismerjük fel nevének erejét. Sokan mondják, hogy minden térd meghajol a Mennyben és a földön, amikor Jézus nevét kiejtik. Képzeljük el, milyen szép lehetett, mikor Mária kiejtette Jézus nevét. Nehezen tudjuk elképzelni, hogy Jézus akár csak egy pillanatra is habozott volna, mikor Mária kiejtette nevét. Most még nagyobb erővel mondja nekünk, hogy az Atya meghallgat minket, ha fiának nevét hallja: a mi Urunk neve a leghatalmasabb név.

2. Kéréseink kulcsa. Jézus megadja kéréseink kulcsát: Kérjünk az Ő nevében, és az Atya megadja nekünk, amire kérjük. Csak csodálkozhatunk, hogy az Atya miért adja meg nekünk, amit kérünk, ha Fia nevében kérünk tőle. Egyrészről talán azért teszi, mert nem mernénk Jézus nevében valami méltatlant kérni. Az Atya tudja annak az árát, amit Krisztus bűneink megbocsátásáért fizetett. Tudja, hogy Urunk szeretete iránta és hozzánk feltétel nélküli. Ha valaki az Úr nevében imádkozik, akkor az Atyának ez olyannak tűnhet, mint egy fuldokló segélykiáltása. Hogyan is tehetné meg, hogy nem nyújtja ki a kezét, és nem menti meg a kétségbeesett lelket?

3. Krisztus nevét viseljük. Keresztényeknek hívnak minket, mert Krisztust követjük. De azt is tudjuk, hogy a név egyedül még nem tesz kereszténnyé. Az a döntés tesz szentté, amilyen életet választunk annak a kegyelemnek köszönhetően, amit Krisztus számunkra a Kálvárián szerzett. Krisztus az utolsó vacsorán azt mondta apostolainak, hogy a követőit arról a szeretetről fogják megismerni, amivel egymási iránt vannak. Hogy megadjuk a tiszteletet a Szent Névnek, amit viselünk, szeretnünk kell egymást hibáink ellenére is. Ha ezt tesszük, akkor vagyunk igazi keresztények, a nevünk és a tetteink alapján is.

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, nevemen szólítasz engem. Add, hogy életemben tanúságot tegyek Legszentebb Nevedről. Az életet Te adtad nekem, most én visszaadom azt neked. Te odaadtad értem az életedet, most én is odaadom érted az enyémet. Akkor hívhatsz kereszténynek, ha elhagyom érted ezt a világot.

Elhatározás: Ma beszélek valakivel Krisztusról.

1%-kal több Örömhír!
Kérjük, amennyiben teheti, támogassa Alapítványunkat adója 1%-ának felajánlásával, hogy azt az evangélium terjesztésére fordíthassuk.
Kérésére szívesen küldünk rendelkező nyilatkozatot, amely igényelhető: info@missiochristi.hu e-mail címen.
Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43

A pápa imaszándéka 2012. május hónapra:
A család: Hogy a társadalomban előmozdítsanak olyan kezdeményezéseket, amelyek védik és erősítik a család szerepét.
Mária, a misszionáriusok útmutatója: Hogy Mária, a világ Királynője és az evangelizálás Csillaga, kísérje valamennyi misszionáriust Fiának, Jézusnak hirdetésében.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom