2012. május 19., szombat

Húsvét hatodik hete – szombat


2012. május 19. – Szombat

  Búcsúbeszédében Jézus  így szólt  tanítványaihoz: Bizony,  bizony,  mondom
  nektek: Bármit  kértek majd  az én  nevemben az  Atyától, megadja  nektek.
  Mindeddig semmit sem kértetek  az én nevemben.  Kérjetek, és kaptok,  hogy
  örömötök teljes legyen! Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra,
  amikor már nem  hasonlatokban szólok, hanem  nyíltan beszélek az  Atyáról.
  Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én
  kérem értetek  az  Atyát. Hiszen  az  Atya  szeret titeket,  mivel  ti  is
  szerettetek engem,  és  hittétek, hogy  az  Istentől jöttem.  Eljöttem  az
  Atyától és a világba  jöttem. Most elhagyom a  világot, és visszatérek  az
  Atyához.
  Jn 16,23b-28

  Elmélkedés:

  Jézus búcsúbeszédének mai részletéből újabb fontos dolog derül ki: az Atya
  szeret minket és  teljesíti Jézus nevében  hozzá intézett kéréseinket.  Az
  Atyának ez az ajándéka teljessé  teszi örömünket. A Szentlélek bennünk,  a
  lelkünkben végzett munkájának eredményeként juthatunk el a teljes  örömre.
  A Lélek úgy dolgozik, hogy  átalakítja szívünket és lelkünket, egészen  új
  utakon indít el  bennünket, amelyeken  végighaladva eljuthatunk  Istenhez,
  embertársainkhoz és önmagunkra találunk. Ezen az úton felfedezhetjük, hogy
  az Atya szeret  minket, Krisztushoz  tartozunk és  a Szentlélek  megerősít
  bennünket, s mindezzel már el is jutottunk az igazi lelki örömre, az  öröm
  teljességére. Ezt az örömöt csak  akkor tapasztalhatjuk meg, ha  engedjük,
  hogy a Lélek elvégezzen  bennünk e csendes  munkát! Engedjük bátran,  hogy
  megérintsen minket ez az öröm!
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Jézusnak Szent Anyja! Te, aki  az alázatosságban és a nagylelkűségben  „az
  Úr szolgálóleánya” voltál, add a te készségedet, amikor Istent és a  világ
  üdvösségét szolgáljuk.  Nyisd  meg szívünket  Isten  országa és  a  minden
  teremtménynek szóló evangelizáció mérhetetlen távlataira.
  Boldog II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom