2012. május 21., hétfő

Húsvét hetedik hete – hétfő


2012. május 21. - Hétfő

  Amikor  az  utolsó  vacsorán  Jézus  elmondta  búcsúbeszédét,  tanítványai
  megjegyezték: „Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most  elismerjük,
  hogy mindent tudsz, és nincs szükség  rá, hogy valaki is kérdezzen.  Ezért
  hisszük, hogy Istentől jöttél.” Jézus így felelt: „Most hisztek? Eljön  az
  óra – már el is jött –, amikor szétszéledtek, ki-ki a maga útján, és engem
  magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt
  azért mondtam  nektek,  hogy  békességet  találjatok  bennem.  A  világban
  üldözést szenvedtek; de bízzatok! Én legyőztem a világot.”
  Jn 16,29-33

  Elmélkedés:

  Jézus beszédének  végighallgatását  követően  az  apostolok  lelkesen  azt
  válaszolják, hogy megértették Mesterük szavait  és elhiszik, hogy az  Atya
  küldte őt.  Egészen  magabiztosnak  tűnik  ez a  felelet  és  hitvallás  a
  részükről.  Jézus  azonban  azonnal  figyelmezteti  őket,  hogy  hamarosan
  elérkezik hitük próbatételének ideje. Akik most lelkesen bizonygatják erős
  hitüket, néhány  óra múlva  zavarodottan,  félelemmel a  szívükben  fognak
  elmenekülni a katonák elől. Akik most azt állítják, hogy megértették Jézus
  szavait, még ezen az estén értetlenül fogják szemlélni Jézus szenvedésének
  kezdetét  és  elfogását.  Akik  most  együtt  vannak  az  Úrral,   másnap,
  nagypénteken már elmenekülnek és nincsenek  ott a keresztúton. A  Jézussal
  történt szomorú  események  ugyanis bizonytalanságot  ébresztenek  bennük,
  megrendül  hitük,  s  elszáll  lelkesedésük.   Csak  a  feltámadás  és   a
  Feltámadottal való találkozás változtat ezen, ébreszt új hitet bennük.  És
  a  feltámadás   után   a   pillanatnyi  lelkesedés   helyett   inkább   az
  elkötelezettség jellemzi őket, s  bátran hirdetik az evangéliumot.  Legyen
  bennünk lelkesedés  Krisztus  ügye iránt,  de  ne hiányozzon  belőlünk  az
  elkötelezettség se!
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Uram, Jézus,  a te  küldötted  vagyok, ezért  mindenkor a  te  örömhíredet
  akarom továbbadni  és rólad  akarok tanúságot  tenni. A  te szereteted  és
  irgalmad jele szeretnék lenni a  világban, naponta gyakorolva az  irgalmas
  szeretet cselekedeteit. Mindent a te nevedben akarok tenni, hogy te  győzz
  a rossz és a gonosz felett.  Vezess engem Szentlelked által, aki indít  és
  megerősít engem és az egész Egyházat a missziós küldetésben!
_______________________________________________
Evangélium minden nap

http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom