2012. május 22., kedd

Húsvét hetedik hete – kedd


Láthatom
2012. május 22. Húsvét hetedik hete – kedd
Szent Rita
P. Daniel Pajerski, LC

Jn 17, 1-11a

Bevezető ima: Mennyei Atyám, Te teremtettél engem, és én mindent neked köszönhetek. Tehetségemet és képességeimet akkor használom a legbölcsebben, ha azok te akaratod teljesítését szolgálják. Meghívtál, hogy dicsőséget szerezzek neked azáltal, hogy Fiad példáját követem cselekedeteimmel. Bízom segítségedben, hogy megmutatod a megfelelő utat, s így téged követlek majd.

Kérés: Atyám, Te kinyilatkoztatod magad nekem Fiad, Jézus Krisztus személyében. Segíts, hogy mindennap készüljek a mennyországra azáltal, hogy egyre jobban megismerlek és szeretlek Téged!

1. Látod, amit én látok? Jézus földi életében még a legegyszerűbb tetteket is az Atyával egységben vitte véghez. Amikor szemeit az égre emelte az Atyához az imádságban, ezzel azt jelezte, hogy hol volt a szíve minden pillanatban: az Atyánál a mennyben. Jézus felemelt tekintetével, arra hív meg minket, hogy nézzünk a dolgok pusztán anyagi értékei mögé. Milyen sokszor emelte tekintetét Jézus az égre az imádságban egyszerű názáreti élete folyamán! Az egyszerű hétköznapi eseményeket megváltásunk eseményeivé formálta át azáltal, hogy felajánlotta azokat az Atyának. Isten meghív minket a világban való életre, azért, hogy átalakítsuk azt. A világot úgy tudjuk átalakítani, ha gondolatainkat a menny felé irányítjuk, ahol Isten dicsőségében ül trónusán. Még akkor is, ha keményen kötnek a földhöz elkötelezettségeink, Jézus hív bennünket, hogy gondolkozzunk el a mennyei dolgokon, amik örök érvényűek: szeretet, béke, öröm, boldogság.

2. A hatalom hangja. Isten csak egy okból használja hatalmát felettünk: saját javunkra és irántunk való szeretetből. Az Övéi vagyunk, és úgy vezet minket, mint szerető Atyánk. Jézus színeváltozásakor az Atya hangja lehetett hallani: „Ez az én szeretett Fiam. Őt hallgassátok.” Amikor Jézust és az Ő tanítását hallgatjuk, a Jó Pásztor hangját hallgatjuk. A Jó Pásztor zöldellő legelőkre vezet minket, ahol nyugalmat találunk. Az Atya hatalmat adott Jézusnak minden ember felett, hogy mindenkit megajándékozzon az örök élettel.

3. Munka és imádság. Jézus földi életét értünk és a mi üdvösségünkért élte. Megváltásunk művét Jézus a kereszten teljesítette be. Tudjuk, hogy imádkozott is, mialatt véghezvitte ezt a művét. Imádkozott, hogy az Atya bocsásson meg üldözőinek. A mai evangéliumi szakaszban Jézus világosan a tudtunkra adja, hogy értünk is imádkozik. Az Ő élete egy állandó figyelmeztetés, mert azt akarja, hogy kiérdemeljük az örökéletet – melyet a kereszten elnyert számunkra – a munka és az imádság által. Isten maga munkálkodott és imádkozott a mi üdvösségünkért. Mire vagyok kész, mennyi munkát és imádságot vagyok hajlandó én hozzátenni ehhez, hogy együttműködjek az Ő jóságával?

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, megtestesülésed kifejezője annak, hogy részesíteni akartál mennyei életedben. Amíg élek és lélegzem ezen a földön, segíts tekintetemet arra az örök boldogságra irányítanom, amiben reményeim szerint egykor majd a mennyben veled együtt részesülhetek! Te vagy lelkem számára az út, az igazság és az élet. Ha velem vagy, sohasem fogok meginogni.

Elhatározás: Néhány percet az Oltáriszentségben jelenlevő Jézus előtt vagy csendes imádságban fogok tölteni, hálát adva neki a vezetésért, amit a Szentatyán és a vele közösségben levő püspökökön keresztül ad nekünk.


Erdő Péter bíboros atya 2012. májusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy az új evangelizáció elmélyítse és megelevenítse hitünket, és ráébresszen arra, hogy Krisztus örömhírét mindenkinek tovább kell adnunk.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom