2012. május 22., kedd

Húsvét hetedik hete – kedd


 2012. május 22. - Kedd

  Jézus az utolsó  vacsorán tekintetét  az égre emelte,  és így  imádkozott:
  „Atyám, eljött az óra.  Dicsőítsd meg Fiadat,  hogy Fiad is  megdicsőítsen
  téged! Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek,  akit
  neki adtál, örök életet adjon. Az  örök élet pedig az, hogy  megismerjenek
  téged, az  egy  igaz Istent,  és  Jézus  Krisztust, akit  te  küldtél.  Én
  megdicsőítettelek  téged  a  földön.  A  feladatot,  amelyet  rám  bíztál,
  teljesítettem. Atyám,  most te  dicsőíts meg  engem azzal  a  dicsőséggel,
  amelyben részem volt  nálad a világ  teremtése előtt!  Kinyilatkoztattalak
  téged az embereknek, akiket e világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem
  adtad őket. Tanításodat megtartották. Most  már tudják, hogy minden,  amit
  nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik, ők
  pedig elfogadták: megismerték az igazságot,  hogy tőled jöttem, és  hittel
  elfogadták, hogy  te  küldtél  engem.  Értük  könyörgök.  Nem  a  világért
  könyörgök, hanem  értük,  akiket nekem  adtál.  Tieid ők–  hiszen  a  tied
  mindaz,  ami  az  enyém,  és  minden  az  enyém,  ami  a  tiéd  –,  és  én
  megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább  itt e világban, ők azonban  a
  világban maradnak. Én most hozzád megyek.”
  Jn 17,1-11a

  Elmélkedés:
  Jézus utolsó  vacsorán mondott  főpapi imáját  olvassuk az  előttünk  álló
  három nap  evangéliumában, amelyben  először saját  küldetéséről, mint  az
  Atya megdicsőítéséről  van  szó,  ezután pedig  az  apostolokért,  majd  a
  hívőkért imádkozik. Ez az imádság előkészíti és bevezeti azt az áldozatot,
  amelyet  az  emberek  megváltásáért  Jézus  nagypénteken  mutatott  be   a
  kereszten. Az Atyának  szóló imádság  ez, ahogyan a  keresztáldozat is  az
  Atyának szól. Jézus  úgy tekint a  rá váró szenvedésre  és halálra,  amely
  küldetésének része  és  beteljesedése, mint  az  Atya akaratára.  Az  Atya
  iránti szeretetéről tanúskodik, hogy engedelmes  lélekkel fogadja el a  rá
  váró halált, amely  egyúttal Isten dicsőségének  megnyilvánulása is  lesz.
  Földi küldetésének teljesítéséből már  csak egyetlen dolog hiányzik:  hogy
  egészen odaadja életét. Az imában Jézus kifejezésre juttatja, hogy  készen
  áll ennek megtételére.
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:


  Mindenünk Krisztus  minekünk. Ha  sebre vágysz  gyógyulást, Őbenne  orvost
  találsz. Ha  láz  hevít,  Forrás  Ő,  és üdít.  Ha  bűnöd  súlya  fojt:  Ő
  igazulásod. Ha kell segítség:  Ő erősség. Halál rettegtet:  Ő az Élet!  Az
  égbe hív vágy: Ő  az Út, hogy  járjad! Sötéttől félő: nézd,  a Fény Ő.  Ha
  kínoz éhed,  Ő az  Étked. Ízleljétek  tehát és  lássátok, mily  édes a  ti
  uratok!
  Szent Ambrus
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom