2012. május 25., péntek

Húsvét hetedik hete – péntek


A szeretet a szeretetre válaszol
2012. május 25. Húsvét hetedik hete – péntek

P. Walter Schu LC

Jn 21, 15-19
Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: "Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek?" "Igen, Uram - felelte -, tudod, hogy szeretlek." Erre így szólt hozzá: "Legeltesd bárányaimat!" Aztán másodszor is megkérdezte tőle: "Simon, János fia, szeretsz engem?" "Igen, Uram - válaszolta -, tudod, hogy szeretlek." Erre azt mondta neki: "Legeltesd juhaimat!" Majd harmadszor is megkérdezte tőle: "Simon, János fia, szeretsz?" Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: "Szeretsz engem?" S így válaszolt: "Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek." Jézus ismét azt mondta: "Legeltesd juhaimat!"

Bevezető ima: Uram, hiszek benned és mindabban, amit kinyilatkoztattál nekünk az üdvösségünk érdekében. Remélek benned, mert irgalmad kimeríthetetlen. Földi utad minden tette a szeretetedet mutatta meg nekünk. Mennybemeneteled az apostolok szeme láttára táplálja bennem a reményt, hogy egy nap én is csatlakozhatok hozzád ugyanott. Szeretlek, és azt kívánom, hogy az életem középpontja legyél.

Kérés Uram, segíts, hogy önfeláldozó szeretetedre szeretettel válaszoljak!

1. Szeretsz engem? Elérkezett az a pillanat, melyet Jézus a feltámadása óta készített elő. Egyedül van Péterrel. Legutóbbi találkozásuk Jézus halála előtt az a szomorú alkalom volt, mikor az Úr ránézett, megbocsátva háromszori tagadását. Most távolabb viszi Pétert a többiektől és lehetőséget ad neki arra, hogy háromszorosan megerősített biztosítékot adjon a szeretetéről. Az egyetlen, döntő feltétel Jézus számára, hogy megújítsa Péter kinevezését, hogy legeltesse juhait, az Péter szeretete Mestere iránt. Számunkra is, akik vágyakozunk apostolok lenni, a szeretet az egyetlen, döntő feltétel. Mikor Péter elhagyta Jézust, szeretete megtisztult a passió során: alázatosabb és fegyelmezett lett. Most Péter mindent Jézus kezébe tesz le –még a szeretetét is – „Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek.” Lehetséges-e, hogy a hibáim ellenére még jobban, nagyobb bizalommal szeressem Jézust?

2. Lehet-e parancsra szeretni? XVI Benedek Pápa provokatív kérdést feszeget a Deus caritas Est (Isten Szeretet) című, első enciklikájában. Hogyan várható el tőlünk Jézus szeretetet annak érdekében, hogy követő, apostolai legyünk. Benedek Pápa elmagyarázza: „A szeretetet nem lehet parancsolni, hiszen az egy érzés, vagy van, vagy nincs, de akarattal nem lehet előteremteni.” (16) Erre a nyilvánvaló dilemmára kétféle válasz van. Először is, a szeretet parancsolható, mert előlegbe kaptuk. „Isten nem érzést ír elő, amit képtelenek volnánk fölkelteni magunkban. Szeret minket, megláttatja és megérezteti velünk a szeretetét, s Istennek ebből a „megelőző” szeretetéből tud kisarjadni bennünk is válaszként a szeretet.”(17). Másodszor „kiviláglik, hogy a szeretet nem puszta érzelem. Az érzések jönnek és mennek. Az érzés lehet egy nagyszerű, kezdeti szikra, de az egész szeretet nem ez.” (17).

3. A mindent átfogó szeretet. Mi is hát a szeretet lényege, melyet Jézustól kaptunk először, és melyet viszonzásul elvár tőlünk, a követőitől? „A szeretet érlelődéséhez tartozik, hogy az ember minden erejét összefogja, úgyszólván az embert a maga egészében integrálja. Az Isten szeretetének látható megjelenésével való találkozás az öröm érzését keltheti bennünk, mely abból fakad, hogy megtapasztaljuk: szeretnek minket. De ez a találkozás akaratunkat és érzelmünket is tevékenységre készteti. Az élő Isten megismerése út a szeretet felé, s amikor a mi akaratunk igent mond az Ő akaratára, ez az igen egyesíti az értelmet, az akaratot és az érzelmet a szeretet mindent átfogó aktusában.” (Deus Caritas Est, 17). Ahogy II. János Pál is oly sokszor említette, az igaz szeretet önmagunk teljes odaajándékozása.

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm Uram, hogy II. János Pál és XVI. Benedek pápa segítségével megérthetem az igaz szeretet lényegét. Köszönöm határtalan szeretetedet. A Te szereteted a mértékadó, melyhez az én szegényes szeretetem fel kell, hogy nőjön.

ElhatározásMa úgy adom oda magam Jézusnak a szeretet cselekedetei által, hogy az egész lényem benne legyen: az értelmem, az akaratom és az érzelmeim.

A pápa imaszándéka 2012. május hónapra:
A család: Hogy a társadalomban előmozdítsanak olyan kezdeményezéseket, amelyek védik és erősítik a család szerepét.
Mária, a misszionáriusok útmutatója: Hogy Mária, a világ Királynője és az evangelizálás Csillaga, kísérje valamennyi misszionáriust Fiának, Jézusnak hirdetésében.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom