2012. május 25., péntek

Húsvét hetedik hete – péntek


 2012. május 25. – Péntek

  Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak és
  velük étkezett,  megkérdezte Simon  Pétertől:  „Simon, János  fia,  jobban
  szeretsz-e engem, mint ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy
  szeretlek.” Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!”
  Aztán újra megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő  azt
  felelte: „Igen,  Uram,  tudod,  hogy szeretlek!”  Erre  azt  mondta  neki:
  „Legeltesd juhaimat!”
  Majd harmadszor is megkérdezte tőle:  „Simon, János fia, szeretsz  engem?”
  Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és
  ezt válaszolta: „Uram, te  mindent tudsz, azt  is tudod, hogy  szeretlek!”
  Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat! Bizony, bizony,  mondom
  neked: Amikor még fiatal  voltál, felövezted magad,  és oda mentél,  ahová
  akartál. De  ha megöregszel,  kiterjeszted  karjaidat. Más  fog  felövezni
  téged, és  oda visz,  ahova nem  akarod.” Azt  jelezte e  szavakkal,  hogy
  (Péter)  milyen  halállal  dicsőíti  majd   meg  az  Istent.  Azután   még
  hozzátette: „Kövess engem!”
  Jn 21,15-19

  Elmélkedés:

  Jézus kérdésére Péter apostol háromszor vallja meg szeretetét az Úr iránt,
  aki őrá  bízza  Egyháza vezetését.  E  jézusi cselekedetre  és  megbízásra
  hivatkozva állíthatjuk, hogy  Péter apostol utódai,  a római pápák  minden
  korban szintén Jézus megbízásából, az  ő helyetteseként, követeként, az  ő
  nevében  kormányozzák  az  Egyház  közösségét.  De  ugyanez  elmondható  a
  püspökökről az egyházmegye és a papokról a plébánia szintjén.  Krisztustól
  kapott lelkipásztori  hatalmukat a  rájuk bízott  közösség építésére  kell
  gyakorolniuk,  mégpedig  úgy,  hogy  ne  csak  tekintélyükkel,  hanem   jó
  példájukkal is élen  járjanak. Az  evangéliumi részből  az is  következik,
  hogy az  egyházi  személyeknek szeretniük  kell  azt a  Jézust,  aki  őket
  meghívta a szolgálati  papságra, és  szeretettel kell  fordulniuk a  hívek
  felé, akiknek vezetését Jézus bízta rájuk. Ezt a gondoskodó, segítő és  jó
  tanácsot adó szeretetet a  hívek minden bizonnyal engedelmességgel  fogják
  meghálálni  és   követni   fogják  vezetőiket   az   életszentségre   való
  törekvésben.
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:
  Mindenható Istenünk! Hálatelt szívvel imádunk, magasztalunk és  dicsőítünk
  Téged! Mutasd meg nekünk szeretetedet!  Urunk Jézus, igaz közbenjárónk  az
  Atyánál! Te jól  ismersz minket és  ismered szükségleteinket. Engedd  csak
  azt kérnünk, ami javunkra szolgál, s ami lelkünk üdvösségéhez szükséges.
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom