2012. május 23., szerda

Húsvét hetedik hete – szerda


Küldetés a világban
2012. május 23. Húsvét hetedik hete – szerda

P. Paul Campbell LC

Én már nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megtartottam őket nevedben, akiket nekem adtál. Megőriztem őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy az Írás beteljesedjék. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Közöltem velük igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, ahogy én sem vagyok a világból. Nem azt kérem, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazságban. A te igéd igazság. Ahogyan engem a világba küldtél, úgy küldtem őket én is a világba. Értük szentelem magam, hogy ők is meg legyenek szentelve az igazságban.

Bevezető ima: Uram hiszek benned. Hiszem, hogy itt vagy velem. Köszönöm szerető jelenlétedet. Segíts, hogy bízzak benned és minden reményemet beléd helyezzem! Növeld szívemben szeretetedet, hogy folytatni tudjam küldetésemet a világban!

Kérés: Uram, erősítsd bennem az elhatározást, hogy minden erőmmel szolgáljalak!

1. Megőriztem őket. Jézus teljesítette a küldetését és megőrizte azokat, akiket az Atya rábízott. Beteljesítette hivatását, mint ember és senki nem veszett el az apostolai közül, csak a kárhozat fia. Jézus ma is oltalmaz minket. Az Atya jobbján ül, hogy közbenjárjon értünk. A Szűzanya, Mária és a szentek is segítenek nekünk. A szentek nagy társasága vesz körül bennünket; támogatnak küzdelmeinkben, hogy Isten akarata szerint éljünk. Ők Isten ajándékai számunkra, oltalmaznak minket az élet zarándokútján.

2. Nem azt kérem, hogy vedd el őket a világból. Jézus mielőtt elhagyta a világot, az apostolaiért könyörgött. Nem azt kérte az Atyától, hogy vegye el őket a világból, hanem hogy óvja meg őket a gonosztól. Sokszor legyőzöttnek, megtörtnek érezzük magunkat, menekülünk a csatából. De Jézusnak a csata hevében is szüksége van ránk és ránk bízza, hogy megvívjuk a harcot. Nem óv meg a harctól, de megadja a segítséget és az erőt. Velünk van, küzd, és mellettünk harcol. Bennünk van, hogy a belső erőt is biztosítsa ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk akaratát.

3. A világban lenni, de nem a világé lenni. Bár a világban élünk, itt a földön mégis zarándokok vagyunk. A saját utunkat járjuk a Mennyország felé. Van egy küldetésünk: megmenteni a lelkeket, akiket Isten reánk bízott. Könnyen elcsábíthat minket a nyugodtabb, könnyebb, kényelmesebb élet, mely pihenést jelenthet kimerült testünknek, lelkünknek. A világ mindig csábító a romlandó emberi természetünk számára. A csalogató reklámok nyomot hagynak bennünk és sokszor jobban vágyunk a földi javakra, mint az örök élet kincseire. Ezért kell előnyben részesítenünk az imát az életünkben és az örök élet szemszögéből gondolkodnunk az életről.

Beszélgetés Krisztussal: Jézus óvj meg engem a gonosztól, aki több irányból is támad engem. Tarts erősen szeretetedben! Ne engedd, hogy elbátortalanodjak és elkeseredjek! Tudom, hogy a Te szereteted óv engem, és hogy közbenjársz értem. Növeld a beléd vetett bizalmamat és segíts, hogy folytassam munkádat a világban!

Kérés: Ma beszélek valakinek Krisztusról és megosztom vele a szeretetet, amelyet ránk áraszt.

Ismerni Krisztust
2012. május 23. Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú

Szabó Molnár Bálint LC

Jn 10, 11-15.

Bevezető ima: Uram, hiszek benned, mert szenvedtél és meghaltál értem. Uram, remélek benned, mert Te vagy a jó pásztor, aki nevemen szólítasz. Uram, szeretlek téged, mert Te előbb szerettél engem.

Kérés: Uram, adj erőt, hogy mindig akaratodat teljesítsem és felebarátaim üdvösségén fáradozzak!

1. A jó pásztor. Népem jó pásztora akarok lenni, aki ha kell, életét adja nyájáért, Egyházáért, országáért. (vö. Mindszenty József hercegprímás) Ezek a szavak akár Boldog Apor Vilmos püspök szájából is elhangozhattak volna. Aki püspöki mottójához mérten (A kereszt erősíti a gyengét, alázatossá teszi az erőset) szolgálta hívein és papjain keresztül Krisztust és Egyházát: Nagyváradtól Gyulán át Győrig.

2. A jó szolga. Miről ismerhető fel, hogy valaki Krisztus igazi szolgája-e vagy sem? Az, aki a Mester nyomában jár, ami nem jelent mást, mint a szenvedés és halál útját választani, ezzel persze kiérdemelve a mennyei dicsőséget. „Aki szolgálni akar, engem kövessen, és ahol én vagyok ott lesz az én szolgám.” De mi adott ehhez erőt Apor Vilmosnak és mi adhat erőt nekem? Nem egyéb, mint Krisztus ismerete. „Ismerem enyéimet és enyéim is ismernek engem.” Uram, én elmondhatom magamról, hogy ismerlek téged? Hiszen egy felszínes ismeret nem vezet el a Te szenvedélyes és személyes szeretetedre, még kevésbé életem feláldozására. Ezért, kérlek, Jézusom, hogy minden nap jobban megismerjelek téged! Taníts engem, hogy az evangéliumon, az Oltáriszentségen és a szentgyónáson keresztül egyre jobb szolgáddá váljak.

3. A hiteles szeretet. Krisztus valódi ismerete a szeretetre vezet, amely mint tudjuk nem egy kellemes érzés csupán, hanem folyamatos önátadás és másokért való élés. „Senki sem szeret jobban, mint az aki életét adja barátaiért” (Jn 15,13) Persze nem kell mindenkinek szó szerint vértanúhalált halnia, Isten nem is kéri ezt tőlünk. De azt igen, hogy nap mint nap gyakoroljuk a felebaráti szeretet cselekedeteit. A szeretet tesz mindent lehetővé, nélküle keresztény életünk értelmét veszti. A szeretetnek nincs határa, ahogy ezt Boldog Apor Vilmos példájában is láttuk. Uram, hogyan tudlak én jobban szeretni téged? Akkor, ha a szeretetem türelmes, szelíd, mindent elviselő, együtt örvendő és határokat nem ismerő… (ld. 1Kor, 13) Így válhat életem mások számára példává, csak így tudom a keresztségben kapott küldetésemet hitelesen megélni.

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, aki Palesztina útjain zarándokolva kiválasztottad és meghívtad az apostolokat, és azzal bíztad meg őket, hogy hirdessék az evangéliumot, a híveknek jó pásztorai legyenek, és ünnepeljék az istentiszteletet, add, hogy ma se hiányozzon Egyházadból a sok szent pap,aki mindenkihez elviszi halálod és feltámadásod gyümölcseit. (II. János Pál pápa)

Elhatározás: Magyarok Nagyasszonya, égi Édesanyám, akit Krisztus szeretete sürgetett egy életen át. Járj közben értem, családomért, Egyházamért és hazámért, mert szeretném mindig Isten akaratát teljesíteni és minden embert a szeretetre hívni!


A pápa imaszándéka 2012. május hónapra:
A család: Hogy a társadalomban előmozdítsanak olyan kezdeményezéseket, amelyek védik és erősítik a család szerepét.
Mária, a misszionáriusok útmutatója: Hogy Mária, a világ Királynője és az evangelizálás Csillaga, kísérje valamennyi misszionáriust Fiának, Jézusnak hirdetésében.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom