2012. május 23., szerda

Húsvét hetedik hete – szerda


2012. május 23. - Szerda

  Abban az időben  Jézus az  égre emelte  szemét, és  így imádkozott:  Szent
  Atyám, tartsd meg  a te nevedben  azokat, akiket nekem  adtál, hogy  egyek
  legyenek, mint mi. Amíg velük  voltam, megőriztem nevedben azokat,  akiket
  nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük,  csak
  a kárhozat fia, hogy beteljesedjék  az írás. Most tehozzád megyek,  ezeket
  pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam
  nekik tanításodat, de a  világ gyűlölte őket, mert  nem a világból  valók,
  amint én sem vagyok  a világból való.  Nem azt kérem  tőled, hogy vedd  el
  őket a  világból,  hanem hogy  óvd  meg őket  a  gonosztól. Hiszen  nem  a
  világból valók,  amint én  sem vagyok  a világból.  Szenteld meg  őket  az
  igazságban, mert  a  te tanításod  igazság.  Amint te  elküldtél  engem  a
  világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük szentelem magamat, hogy
  ők is megszentelődjenek az igazságban.
  Jn 17,11b-19

  Elmélkedés:

  Főpapi imájának  második részében  Jézus  a tanítványiért  imádkozik.  Két
  dolgot kér számukra: az Atya tartsa meg őket az ő nevében és szentelje meg
  őket az  igazságban.  Az  első  kérés  azt  jelenti,  hogy  a  tanítványok
  maradjanak meg az Atyával való közösségben, amelynek éltetője a  szeretet.
  Jézus is mindvégig kitartott az  Atyával való szeretetteljes egységben,  s
  most az szeretné, hogy a tanítványok is ugyanilyen kapcsolatban maradjanak
  a mennyei Atyával.  A második  kérés arra vonatkozik,  hogy a  tanítványok
  csak az Atya segítő  kegyelmével tudnak majd kitartani  az üldözések és  a
  megpróbáltatások  idején  a  Jézus  által  hirdetett  igazságban.  Ezt  az
  igazságot a tanítványoknak nem csupán elfogadniuk és megélniük kell, hanem
  hirdetniük a világban, hogy minden ember megismerhesse Krisztus igazságát.
  Az  evangélium  hirdetése  az  a  pont,  ahol  Jézus  imádsága  az  utolsó
  szakaszhoz ér,  amikor  azokért fohászkodik,  akik  tanítványinak  szavára
  hinni fognak benne. De erről majd a holnapi részben lesz szó.
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Életem Istene  és Ura!  Neked  szentelem kezem  munkáját és  a  pihenéssel
  töltött napokat. Könyörülj  ezen a munkában  megfáradt kézen. Feléd  emelt
  kézzel ígérem neked, hogy nem menekülök  lustán a munka elől és nem  múlik
  el napom imádság nélkül. Nyújtsd ki kezedet és vezess engem a munka és  az
  imádság által az üdvösség felé!
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom