2012. május 4., péntek

Húsvét negyedik hete – péntek

1%-kal több Örömhír!
Kérjük, amennyiben teheti, támogassa Alapítványunkat adója 1%-ának felajánlásával, hogy azt az evangélium terjesztésére fordíthassuk.
Kérésére szívesen küldünk rendelkező nyilatkozatot, amely igényelhető: info@missiochristi.hu e-mail címen.
Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43

Az Út, az Igazság és az Élet
2012. május 4. Húsvét negyedik hete – péntek

P. Steven Reilly LC

Jn 14, 1-6
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: "Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: "Elmegyek, és helyet készítek nektek?" Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek!" Ekkor Tamás így szólt: "Uram, mi nem tudjuk, hová mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?" Jézus ezt felelte: "Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam."

Bevezető ima: Atyám, milyen üres az élet, mely nem ismei Fiad, Jézus Krisztus örömét. Arra kérlek most ebben az imádságban, hogy segíts jobban megismernem téged és Fiadat, Jézust! Növeld bennem az irántad való szeretetet, és add meg a kegyelmet, hogy napról-napra hasonlóvá váljak hozzád! Köszönöm ezt az időt, amit imádságban veled tölthetek.

Kérés: Uram Jézus, kérlek, erősítsd meg veled való kapcsolatomat, hogy valóban Te legyél számomra az Út, az Igazság és az Élet.

1. Az Út: Emlékezzünk arra, amikor megállunk egy benzinkútnál és útbaigazítást kérünk, mert nem találjuk az utat, amin mennünk kell. „Kövess engem”. Így tudjuk a legegyszerűbben megmutatni a jó irányt. Ehhez hasonló történik a mai evangéliumban is. Tamás kérdése: „Honnan tudjuk az utat?" Jézus maga ad választ - Tőle tökéletes pontossággal tudjuk az utat. Egy személyes és szenvedélyes kapcsolat Jézussal a biztos út ebben a zavaros világban. Isten Igéi legyenek olyanok, mint egy lelki GPS, melynek útmutatását követve elérjük célunkat. Valahányszor kétségünk van, kérdezzük meg magunktól: „Jézus hogyan reagálna ebben a helyzetben? Melyik ösvényre kell lépnem a jó döntés érdekében?"

2. Az Igazság: Jézus sziklaszilárd igazságot ad követőinek, melyet senki és semmi nem tud megrendíteni. Ahogyan Ő az út, Ő az igazság is. „És nincs üdvösség senki másban, mert más név nem is adatott az embereknek az ég alatt, amelyben üdvözülnünk kell.” (Ap Csel 4,12) Jézus igazságával az összes kérdésre választ kapunk, még mielőtt feltennénk a kérdést. Mekkora biztonságot jelent, hogy Jézus a mi igazságunk a fáradt, kiábrándult lelkek és a relativizmus világában.

3. Az Élet: „Igazi buli ember.” Ez egy nagy elismerést kifejező bók bizonyos körökben. Ez az ember a fergeteges bulik mozgatórugója, a biztosíték egy szórakoztató estére. Ha ő nincs ott, lapos a hangulat és mindenki meglepődik azon, hogy van jobb módja a szabadidő eltöltésének egy bulinál. Az élet Jézussal sohasem unalmas. Az élet Jézussal sokkal több egy egyszerű bulinál. Egy Krisztussal intenzív kapcsolatban élő keresztény élete teljes, semmiben sem szenved hiányt; sohasem unott és sohasem unatkozik.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Te vagy az út, az igazság és az élet. Köszönöm, hogy megadtad nekem a hit kegyelmét. Segíts, hogy megoszthassam másokkal ezt a leírhatatlan örömöt, melyet Te adsz nekem a veled való kapcsolatom által!

Elhatározás: Ma beszélni fogok valakivel a Krisztussal való személyes kapcsolatomról.

Erdő Péter bíboros atya 2012. májusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy az új evangelizáció elmélyítse és megelevenítse hitünket, és ráébresszen arra, hogy Krisztus örömhírét mindenkinek tovább kell adnunk.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom