2012. május 4., péntek

Húsvét negyedik hete – péntek

2012. május 4. - Péntek


  Búcsúbeszédében Jézus  így  szólt tanítványaihoz:  „Ne  nyugtalankodjék  a
  szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok
  hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: „Elmegyek, és helyet készítek
  nektek?” Ha majd elmegyek,  és helyet készítek  nektek, ismét eljövök,  és
  magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.  Hiszen
  ismeritek az utat oda, ahová én megyek!” Ekkor Tamás így szólt: „Uram,  mi
  nem tudjuk,  hová  mégy;  hogyan  ismerhetnénk hát  az  utat?”  Jézus  ezt
  felelte: „Én vagyok az út, az igazság  és az élet. Senki sem juthat el  az
  Atyához, csak általam.”
  Jn 14,1-6

  Elmélkedés:

  A mai  evangéliumi  rész az  utolsó  vacsorán játszódik.  Jézus  hamarosan
  bekövetkező haláláról is nyíltan beszél már tanítványinak. Miután megmosta
  az apostolok lábát  és megjövendölte  Júdás árulását  és Péter  tagadását,
  Jézus elkezdi búcsúbeszédét. Először meg akarja nyugtatni az  apostolokat,
  akik aggódnak, hiszen nem tudják elképzelni életüket az Úr nélkül,  akivel
  évek óta állandóan  együtt voltak.  Jézus arról  beszél nekik,  hogy az  a
  küldetése, hogy a mennyei Atyához menjen és ott helyet készítsen  mindenki
  számára. Jézus  útja a  keresztúton és  a feltámadáson  keresztül vezet  a
  mennyei dicsőségbe. De hová  tartunk mi és milyen  úton kell haladnunk?  –
  kérdezhetjük. A mi  célunk is  az, hogy  eljussunk az  Atyához a  mennybe.
  Ehhez az út egyedül Jézus. Általa és ővele juthatunk el az üdvösségre.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Vezesd, ó, Krisztus, valamennyi hűségest  a hitben, hogy a keresztény  hit
  hassa át egész életüket, és bátor tanúságtevőkké tegye őket a világ  előtt
  üdvözítő küldetésed  során,  hogy az  Egyház  tudatos és  cselekvő  tagjai
  legyenek, akik bizonyosak abban, hogy Isten gyermekei, és testvérek minden
  néppel!
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom