2012. május 2., szerda

Húsvét negyedik hete – szerda


2012. május 2. - Szerda


  Abban az  időben  Jézus  hangos  szóval hirdette:  Aki  bennem  hisz,  nem
  énbennem hisz, hanem abban, aki küldött  engem. Aki engem lát, azt  látja,
  aki küldött engem. Én világosságul jöttem e világra, hogy aki bennem hisz,
  ne maradjon sötétségben.  Aki hallgatja ugyan  tanításomat, de nem  tartja
  meg, azt nem én ítélem el, mert hiszen nem azért jöttem, hogy elítéljem  a
  világot, hanem hogy megváltsam a világot. Van bírája annak, aki megvet, és
  nem fogadja el tanításomat.  A tőlem hirdetett ige  ítéli el őt az  utolsó
  napon. Mert én nem magamtól beszéltem,  hanem az Atya, aki küldött  engem,
  hagyta meg nekem,  hogy mit  mondjak és mit  hirdessek. Tudom,  hogy az  ő
  parancsa örök  élet. Amit  tehát  hirdetek, úgy  hirdetem, amint  az  Atya
  mondta nekem.
  Jn 12,44-50

  Elmélkedés:

  Jézus  mai  tanítása  arra  irányítja  figyelmünket,  hogy  milyen  szoros
  kapcsolat van tanításának hallgatása és megtartása között, hiszen a  kettő
  feltételezi egymást. Nem elég tehát az üdvösséghez, ha valaki  megelégszik
  a  hallgatással,  de  nem  törekszik  arra,  hogy  a  megismert  igazságot
  mindennapi életében meg is valósítsa. De nem dicsekedhet azzal sem  senki,
  hogy keresztény életet  él, ha  nem kíváncsi Jézus  szavaira. A  szentmise
  igeliturgiájában elhangzó olvasmányok és az azokat magyarázó  prédikációk,
  a mindennapi szentírásolvasás és az arról való elmélkedés abban  segítenek
  minket, hogy folyamatosan  figyeljünk Isten üzenetére.  A tanítás  azonban
  nem maradhat  „holt betű”  számunkra, hanem  meg kell  elevenednie,  aktív
  keresztény magatartássá és Krisztusban való életté kell válnia.  Hordozzuk
  elménkben és szívünkben az  „örök élet igéit”,  és éljük az  evangéliumot!
  Isten  igéjének   rendszeres   hallgatása  ösztönözzön   minket   Krisztus
  követésére: hallgassuk és tartsuk meg tanítását!
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Uram, Jézus, nyisd meg szívemet az elveszett bárány reményére, hogy minden
  eltévedésem és bűnöm ellenére te keresel engem, s nem engeded, hogy örökre
  elvesszek. Add szívembe a megtalált  bárány örömét, aki újra  biztonságban
  érezhetem magam a te  közeledben! Add, hogy  őszintén megbánjam bűneim  és
  megtapasztaljam a te végtelen irgalmadat!
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom