2012. május 5., szombat

Húsvét negyedik hete – szombat

A Természetfeletti Titok
2012. május 5. Húsvét negyedik hete – szombat

P. Steven Reilly LC

Jn 14,7-14
Ha engem megismertetek volna, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek és láttátok őt.'' Ekkor Fülöp kérte őt: ,,Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk!'' Jézus így válaszolt neki: ,,Annyi idő óta veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem látott, látta az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: ,,Mutasd meg nekünk az Atyát''? Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem? Az igéket, amelyeket én mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az Atya, aki bennem lakik, ő cselekszi a tetteit. Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem. Ha másért nem, hát legalább a tetteimért higgyetek. Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi majd végbe, amelyeket én teszek, sőt nagyobbakat is tesz majd azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek az én nevemben, megteszem azt, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem azt.

Bevezető imádság: Uram, segíts, hogy mindent félre tudjak tenni, ami zavar és csakis rád figyeljek! Semmi olyan teendőm nincs ma, ami fontosabb annál, mint, hogy imádságos lélekkel elmélkedjek a te jóságodon és aktív jelenléteden az életemben.

Kérés: Atyám, segíts, hogy odafigyeljek jelenlétedre!

1. Az Atya Jézusban van. A Liturgia más nézőpontból világítja meg nekünk ezt az evangéliumi részt. A nagy igazság, melyet Jézus megoszt Fülöppel, nem más, mint a Szentháromság második személyének, Jézusnak és az Atyának az elválaszthatatlansága. Nem csak úgy tiszteljük Krisztust, mint a legjobb és legtökéletesebb embert; imádjuk Őt, hiszen Ő az igaz Isten. Ahogyan Jézus magára vette a mi természetünket, mi megerősödtünk az Ő kegyelmeiben a keresztség által. Isten gyermekeivé fogadott minket. A Szentháromság családjába fogadott minket, az isteni személyek a lelkünkben laknak, mi az Ő templomuk vagyunk. Ennek a méltóságnak tudatában élem hétköznapjaimat?

2. Folytatni Jézus munkásságát. Ebben rejtőzik a lehetőség, hogy Jézus munkásságát folytassuk. Ha bennünk él, képes általunk működni. Micsoda lehetőség, hogy együttműködhetünk az Élő Kegyelemmel! Amikor szeretünk, gyengéden és fegyelmezetten, akkor sem elég csupán jóra törekedni és jónak lenni. Ugyanis ezek a jócselekedetek többet jelentenek egy egyszerű jónál, ezeknek a tetteknek örök értékük van. Mindenekelőtt tudnunk kell, hogy ezeket a jócselekedeteket Jézus viszi véghez általunk. Mégis mi kapunk jutalmat az Ő munkájáért. Ennyire nagylelkű a Mester, akit mi szolgálunk!

3. Kérni az Ő nevében. Jézus hatalmas és erős. Ő mondta nekünk, hogy minden, amit az Ő nevében kérünk, megadatik, ha az Atya dicsőségét szolgálja. Amikor a tabernákulum előtt térdelünk, az Atyához teljes és feltétlen bizalommal kell imádkoznunk. Ő tudja, hogy a hitünk akkor fog növekedni, ha megtapasztaljuk az Ő erejét életünk különböző területein: „Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találni fogtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőknek ajtót nyitnak." (Mt 7,7-8)

Beszélgetés Krisztussal: Uram, milyen megnyugtató a tudat, hogy a Szentháromság a lelkemben lakik. Isten gyermeke vagyok! Segíts, hogy az Atya akarata szerint cselekedjek! Add meg nekem ezt a nevedben.

Elhatározás: Isten bennem lakik, ezért megpróbálok úgy tanítani másokat, mint ahogy ezt Ő tenné.

A pápa imaszándéka 2012. május hónapra:
A család: Hogy a társadalomban előmozdítsanak olyan kezdeményezéseket, amelyek védik és erősítik a család szerepét.
Mária, a misszionáriusok útmutatója: Hogy Mária, a világ Királynője és az evangelizálás Csillaga, kísérje valamennyi misszionáriust Fiának, Jézusnak hirdetésében

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom