2012. május 5., szombat

Húsvét negyedik hete – szombat


2012. május 5. – Szombat


  Az utolsó vacsorán Jézus így  szólt tanítványaihoz: „Ha ismernétek  engem,
  Atyámat is  ismernétek. De  mostantól fogva  ismeritek őt,  és  látjátok.”
  Fülöp megjegyezte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég  nekünk.”
  Jézus így  válaszolt: „Már  olyan régóta  veletek vagyok,  és nem  ismersz
  engem, Fülöp? Aki engem lát, az  látja az Atyát is. Hogyan mondhatod  hát:
  Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem  hiszed talán, hogy én az Atyában  vagyok,
  és az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem  magamtól
  mondom, és a tetteket  is Atyám cselekszi, aki  bennem van. Higgyétek  el,
  hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem! Ha másért nem, legalább  a
  tetteimért higgyétek!  Bizony, bizony,  mondom  nektek: Aki  hisz  bennem,
  ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt  még
  nagyobbakat is tehet  azoknál, mert  én az Atyához  megyek. Bármit  kértek
  majd nevemben az Atyától, megteszem  nektek, hogy az Atya megdicsőüljön  a
  Fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem.”
  Jn 14,7-14

  Elmélkedés:

  A  mai   evangéliumban  Jézus   folytatja  az   utolsó  vacsorán   mondott
  búcsúbeszédét,  amelyben  arról  hallunk,  hogy  az  Atyáról  beszél.   Ez
  olyannyira felkelti  az  apostolok  érdeklődését,  hogy  Fülöp  a  többiek
  nevében is azt  kéri, hogy Jézus  mutassa meg az  Atyát. Válaszként  Jézus
  arról beszél, hogy mennyire szoros  a kapcsolata az Atyával, hiszen  Jézus
  az Atyában van és az Atya őbenne. Sőt, szoros kapcsolat helyett inkább  az
  Atya és Jézus  egységéről kell  beszélnünk. Az  Atya Krisztus  személyében
  nyilatkoztatja ki, mutatja meg magát leginkább az embereknek nekünk. Ha az
  Atyát keressük, Krisztushoz kell fordulnunk, ha látni akarjuk őt,  nézzünk
  Jézusra, ha hallani akarjuk az Atya szavát, hallgassuk Fiát, Jézust,  akit
  ő küldött hozzánk.  Az Atya  éppen azért küldte  el Fiát  a világba,  hogy
  Jézus által ismerjük meg őt.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Uram, Jézus, vedd le rólam  bűnös életem terheit, amelyek  megakadályoznak
  abban, hogy egészen neked adjam  magamat! Hallom, érzem, hogy hívsz  engem
  az elkötelezett  életre,  amely középszerűségem  feladását  jelenti,  hogy
  érted a nagyobb jót válasszam. Nem magamra akarok építeni, hanem terád,  a
  biztos alapra, aki szolgálatot kérsz  tőlem, hogy jó cselekedeteimben a  te
  jóságod ragyogjon fel az emberek számára.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom