2012. május 7., hétfő

Húsvét ötödik hete - hétfő


Szentlélek
2012. május 7. Húsvét ötödik hete - hétfő
P. Patrick Langan LC

Jn 14,21-26
Jézus az utolsó vacsorán így beszélt tanítványaihoz: "Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti. Én is szeretni fogom őt, és kinyilatkoztatom magam neki."Júdás - nem a karióti - itt közbeszólt: "Uram, hogyan van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak?" Jézus így folytatta: "Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, az nem tartja meg tanításomat. Az a tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam nektek."

Bevezető ima: Uram, köszönöm, hogy időt szánsz arra, hogy velem légy. Sok világi dolog vonz, de Uram, Te ragadod meg leginkább figyelmemet. Benned van reményem, és szeretlek téged. Talán nem értem igazán, mit jelent szeretni, talán nem úgy szeretlek, ahogy kellene, de valóban szeretlek.

Kérés: Uram, annyi dolog vonja el a figyelmem rólad, segíts változtatnom ezen!

1. A veszély. Könnyű megfeledkezni rólad, különösen mert annyi minden vesz körül. Minden kép, aminek helyt adok a szívemben, minden érzelem, aminek átadom magam nyomot hagy bennem. Ezek jöhetnek a rádióból, az internetről, egy dalból vagy egy regényből... bárhonnan. Elárasztják értelmemet, hatnak rám, és így még könnyebben megfeledkezem rólad. Ezek a képek és érzelmek képtelenné tesznek arra, hogy az élet csodálatos tartalmát, az igazi értelmét, és a valódi boldogságot felismerjem. Emlékeztetsz arra, hogy minden dolgot csak eszközként használjak, amelyek segítenek, hogy elérjem, végső célomat.

2. Az ajándék. Másrészről tudom, hogy elküldted nekünk a Szentlélek ajándékát. Ő mindig emlékeztetni fog rád, úgy ahogy az evangéliumban megígéred. Csak hagynom kell, hogy a Szentlélek megtöltse az képzelőerőmet képekkel, gondolatokkal és belátással. Mindemellett természetesen a médiát is használnom kell, de megfelelő mértékkel. Szentlélek, tudom, hogy itt vagy mellettem, töltsd el egészen lelkemet! Vezesd minden döntésem, hogy a jót válasszam, a rosszat pedig elutasítsam!

3. Elfogadni az ajándékot. Ha elfeledkezem arról, amit Krisztus mondott, a Szentlélek emlékeztet mindezekre. Minden érzelem és gondolat, amit a Szentlélek belém önt, segít, hogy lelkesen és erővel éljek. Nagyszerű és hatalmas képekkel töltöd meg elmémet. „Imádságunk megszokott nehézsége a szórakozottság. Vonatkozhat a szavakra és jelentésükre a szóbeli imában; mélyebben érintheti azt, akihez imádkozunk (a liturgikus és személyes szóbeli imában, elmélkedésben és szemlélődő imában). Üldözőbe venni az elme elszórakozásait egyértelmű a csapdájukba eséssel, ugyanis elegendő lenne visszatérnünk a szívünkbe: a lélek elszórakozása föltárja ugyanis, hogy mihez kötődünk, és ennek alázatos tudatosítása Isten színe előtt növelni tudja az Iránta való szeretetünket, teljesen fölajánlván neki a szívünket, hogy Ő tisztítsa meg. Itt harc folyik, az Úr választása, akinek szolgálnunk kell.” (KEK 2729)

Beszélgetés Krisztussal: Uram, meg van a lehetőség, hogy a harag, a bujaság és a hatalomvágy gondolatati felemésszenek – olyan gondolatok, amelyek öregítnek, és zárkózottá tesznek. Segíts megtennem a lépéseket, hogy elkerüljem ezeket a kísértéseket! Engedd, hogy a Szentlélek életet öntsön elmémbe és lelkembe!

Elhatározás: Megtisztítom elmémet azáltal, hogy megtöltöm Istennel és az Ő dolgaival.

1%-kal több Örömhír!
Kérjük, amennyiben teheti, támogassa Alapítványunkat adója 1%-ának felajánlásával, hogy azt az evangélium terjesztésére fordíthassuk.
Kérésére szívesen küldünk rendelkező nyilatkozatot, amely igényelhető: info@missiochristi.hu e-mail címen.
Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43

A pápa imaszándéka 2012. május hónapra:
A család: Hogy a társadalomban előmozdítsanak olyan kezdeményezéseket, amelyek védik és erősítik a család szerepét.
Mária, a misszionáriusok útmutatója: Hogy Mária, a világ Királynője és az evangelizálás Csillaga, kísérje valamennyi misszionáriust Fiának, Jézusnak hirdetésében

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom