2012. május 7., hétfő

Húsvét ötödik hete - hétfő


  2012. május 7. - Hétfő

  Jézus az  utolsó  vacsorán  így beszélt  tanítványaihoz:  „Aki  ismeri  és
  teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám
  is szereti.  Én is  szeretni fogom  őt, és  kinyilatkoztatom magam  neki.”
  Júdás – nem a karióti – itt közbeszólt: „Uram, hogyan van az, hogy  nekünk
  akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak?” Jézus így  folytatta:
  „Aki szeret  engem, megtartja  tanításomat. Atyám  is szeretni  fogja  őt,
  hozzá megyünk, és lakóhelyet  veszünk nála. Aki nem  szeret engem, az  nem
  tartja meg  tanításomat. Az  a  tanítás pedig,  amelyet hallotok,  nem  az
  enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani,
  amíg veletek vagyok. S  a Vigasztaló, a Szentlélek,  akit majd a  nevemben
  küld az Atya,  megtanít titeket mindenre,  és eszetekbe juttatja  mindazt,
  amit mondtam nektek.”
  Jn 14,21-26

  Elmélkedés:

  Jézus földi tevékenységének egyik fontos eleme a tanítás. Útja során betár
  a zsinagógákba tanítani, de az ünnepek alkalmával a jeruzsálemi templomban
  is tanít. Tanító beszédet intéz a néphez a hegyen vagy máskor a tóról  egy
  bárkából. Jézus  tanítása  sok  elemében megegyezik  korának  más  tanítói
  tanításával,  mégis  különbözik  attól.  A  különbség  több  mindenben  is
  megmutatkozik, de a legfőbb talán az  lehet, hogy míg a hivatalos  tanítók
  saját véleményüket mondták  a törvénnyel és  a parancsokkal  kapcsolatban,
  addig Jézus azt hirdeti,  amit a mennyei Atya  rábízott. Ennek fényében  a
  mai evangélium kijelentése – aki szeret engem, megtartja tanításomat – azt
  jelenti, hogy aki Jézus szereti, az magát az Atyát is szereti, hiszen az ő
  parancsait és  tanítását  tartja meg.  Isten  iránti szeretetünk  tehát  a
  parancsok megtartásában nyilvánul meg.
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Mária, az Egyház Anyja és az evangelizáció Csillaga! Légy velünk az  úton,
  ahogy Pünkösd  napján  is ott  álltál  a tanítványok  mellett.  Bizalommal
  fordulunk hozzád, hogy közbenjárásodra  az Úr adja  meg nekünk a  kitartás
  ajándékát a  missziós  munkában, amely  az  egész egyházi  közösség  ügye,
  mindannyiunk ügye.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom