2012. május 8., kedd

Húsvét ötödik hete – kedd


1%-kal több Örömhír!
Kérjük, amennyiben teheti, támogassa Alapítványunkat adója 1%-ának felajánlásával, hogy azt az evangélium terjesztésére fordíthassuk.
Kérésére szívesen küldünk rendelkező nyilatkozatot, amely igényelhető: info@missiochristi.hu e-mail címen.
Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43

A veszély, hogy kihasználnak
2012. május 8. Húsvét ötödik hete – kedd
P. Patrick Langan LC

Jn 14,27-31a
Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek és ne féljen. Hallottátok, hogy azt mondtam nektek: Elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Megmondtam nektek már most, mielőtt megtörténne, hogy amikor bekövetkezik, higgyetek. Most már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme; felettem ugyan nincs hatalma, de hogy megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, és úgy teszek, ahogy az Atya meghagyta nekem: keljetek föl, menjünk innen.

Bevezető ima: Uram, köszönöm, hogy időt szánsz rám. Sok világi dolog vonz, de Uram, Te ragadod meg leginkább figyelmemet. Benned van reményem, és szeretlek téged. Talán nem értem igazán, mit jelent szeretni, talán nem úgy szeretlek, ahogy kellene, de valóban szeretlek.

Kérés: Uram, segíts, hogy sose felejtsem el, ki vagyok, honnan jövök, és hová tartok!

1. Tenni. A mai kultúrában sokan azt hiszik, hogy tetteik teszik őket valakivé. Azt hiszik, hogy tetteikből ered létezésük, mivel tetteik által határozzák meg magukat. Ezért válnak könnyen kizsákmányolhatóvá. A tizenkilencedik századi Amerikában egy rabszolga gyakran azt sem tudta mikor született, hogy ne tudhassa, ki is ő igazából. Azért született, hogy dolgozzon. Ugyanez a kísértés ma is létezik. Rengeteg ember dolgozik hosszú órákat: egyesek azért, hogy elmeneküljenek az otthoni problémák és a felelősség elől, mások az elvégzett munka öröméért, megint mások csak azért, hogy több pénzt keressenek, és így még kényelmesebb életet élhessenek. Azonban mindezek ugyanannak a rabszolgaságnak a megjelenési formái.

2. Lenni. Krisztus saját példáján keresztül egy másfajta életet mutatott nekünk, ami ezzel ellentétes irányba halad. Elsőként léteznem kell. Ezután erednek majd tetteim a létezésemből. Krisztus újra és újra elmondja: „én Atyámnak fia vagyok”. Most már ennek megfelelően is cselekszem. Mikor Mózes az égő csipkebokortól kérdezte, hogy kicsoda Ő, Isten azt válaszolta: 'vagyok, aki vagyok'. Ki vagyok én? Ami engem meghatároz, az az Istennel való kapcsolatom. Gondoljunk csak bele: nekünk megvan az a kiváltságunk, hogy Isten gyermekei lehetünk! Isten annyira szeretett, hogy gyermekévé fogadott! Ez minden fáradságot megér. Ez az, aki igazán vagyok, ennek megfelelően kell cselekednem, ahogyan Krisztus tanított engem.

3. Béke. Krisztus hatalmas békessége abból származik bennem, hogy elmélkedek azon, ki is vagyok. Ha Isten Igéjét szemlélem, felfedezem, hogy Isten teremtménye vagyok. Hirtelen, megtalálom az erőt, hogy a valóságban lássam magamat. Mások nem használhatnak ki többé, és én sem használok ki másokat, mert mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Méltóságom ebből az alapigazságból ered; Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett. Istentől származom, és Ő hív, hogy visszatérjek hozzá és vele legyek az örök boldogságban.

Beszélgetés Krisztussal: Megvan az a rossz szokásom, hogy csak saját tetteimre figyelek. Ezért nyomasztanak folyton a gondok. Uram, hozzád hasonló akarok lenni, elsőként azt látni ki is vagyok és hagyni, hogy tetteim létezésemből következzenek. Ez hozza meg nekem a békét. Mégis, szükségem van kegyelmedre Uram, segíts igaz gyermekedként élnem!

Elhatározás: Ma két jócselekedetet teszek valakiért, akinek szüksége van arra, hogy ezzel segítsek neki megtapasztalni Isten iránta való szeretetét.

Május 19-én, szombaton 17.30-tól ismét megrendezésre kerül a Pure Fashion Magyarország Divatmisszió hagyományos évadzáró gálaestje.
Helyszín: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium díszterme (1113 Bp. Villányi út 27.)
Belépők igényelhetők: jsagi@purefashion.hu
Mindenkit szeretettel várunk!

Erdő Péter bíboros atya 2012. májusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy az új evangelizáció elmélyítse és megelevenítse hitünket, és ráébresszen arra, hogy Krisztus örömhírét mindenkinek tovább kell adnunk.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom