2012. május 8., kedd

Húsvét ötödik hete – kedd


  2012. május 8. – Kedd

  Az utolsó  vacsorán mondott  beszédében  Jézus így  szólt  tanítványaihoz:
  „Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a
  világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék  szívetek, és ne csüggedjen!  Hiszen
  hallottátok, hogy  azt  mondtam:  Elmegyek, de  visszajövök  hozzátok.  Ha
  szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy  az Atyához megyek, mert az  Atya
  nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd
  bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a  világ
  fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma; hogy azonban megtudja a világ, hogy
  szeretem az Atyát: úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem.”
  Jn 14,27-31a

  Elmélkedés:

  Békességet hagyok  rátok. Az  én békémet  adom nektek  – mondja  Jézus  az
  utolsó vacsorán.  A vallásos  és  rendszeres szentírásolvasó  számára  nem
  előzmény nélküliek e szavak, hanem azonnal észreveszi, hogy az ószövetségi
  idők jövendölései  beteljesednek  azáltal,  hogy Jézus  ajándékba  adja  a
  világnak és az emberiségnek az  igazi a békét. A prófétai  jövendölésekben
  sokszor előkerül a gondolat, hogy  a messiáskirály elérkezésével és  Isten
  uralmának megvalósulásával elérkezik a földre a békesség. Izajás például a
  „béke  fejedelmének”  jöveteléről  beszél,  Mikeás  pedig  azt  mondja  az
  eljövendőről, hogy „ő  maga lesz  a béke”.  A jövendölések  megvalósulását
  először akkor  tapasztalja  meg  a világ,  amikor  Jézus  születésekor  az
  angyalok békét hirdettek a jóakaratú embereknek. Ahol pedig Jézus  fellép,
  ott a béke  is megjelenik,  bár tanítása  felforgatja ennek  a világnak  a
  rendjét,  hogy   az   isteni   béke  költözzön   helyébe.   Találjuk   meg
  boldogságunkat a békességszerzésben!
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Uram, Istenem, őrizz meg engem attól,  hogy valaha is terhesnek érezzem  a
  munkát, vagy kedvetlen legyek hivatásomban. Adj kitartást, örömet, mellyel
  végzem a  munkámat, valamint  hasznosan, jól  gazdálkodjam az  idővel,  ne
  fecséreljem el haszontalan  beszélgetéssel, vagy  időtöltéssel. Adj  nekem
  oly erős szeretetet, hogy az, amit mára rendeltél nekem, ne teher  legyen,
  hanem öröm.

  ________________________________

  Aktuális:
  Kedves barátaim!
  Egy   pályázat   segítségével    sikerülhet   összehozni   egy    miserend
  mobil-alkalmazást. Csak annyit kellene tenni a Facebook használóknak, hogy
  az alábbi oldalon küldetek először egy Tetszik (Like) gombot, majd pedig a
  Szavazás a  projektekre  listában  megkeresitek  a  miserend.hu  részt  és
  küldetek egy szavazatot.
  http://www.facebook.com/mobinga.hu/app_131119970344243
  Okostelefon alkalmazás  ügyben  hamarosan  jelentkezem  még,  most  ezt  a
  miserendet kellene elindítanunk.
  Köszönöm, hogy szavaztok! István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom