2012. május 11., péntek

Húsvét ötödik hete - péntek


Május 19-én, szombaton 17.30-tól ismét megrendezésre kerül a Pure Fashion Magyarország Divatmisszió hagyományos évadzáró gálaestje.
Helyszín: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium díszterme (1113 Bp. Villányi út 27.)
Belépők igényelhetők: jsagi@purefashion.hu
Mindenkit szeretettel várunk!

A szeretet parancsa
2012. május 11. Húsvét ötödik hete - péntek
Boldog Salkaházi Sára
P. Edward Hopkins, LC

Jn 15, 12-17
Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!

Bevezető ima: Uram, hiszem, hogy nagyon szeretsz engem. Te vagy a teremtőm és megváltóm. Bízom a barátságodban, bízom abban, hogy segítesz felismernem, hogy hogyan szerethetek másokat úgy, ahogy te. Szeretlek, Uram, hiszen te szerettél előbb. Szeretném másoknak is megmutatni a szeretetedet.

Kérés: Töltsd el szívemet szereteted tüzével!

1. A parancs. „Lehet-e a szeretetet parancsolni?” kérdi XVI. Benedek pápa Deus Caritas Est kezdetű enciklikájában. A szeretet nem puszta érzelem, hanem az akarat beteljesedése. Isten nem vár tőlünk olyan érzéseket, melyre nem lennénk képesek magunktól. Nem lehet arra kényszeríteni, hogy rokonszenvezzünk valakivel vagy beleszeressünk valakibe. Azonban dönthetünk úgy, hogy szeretjük ellenségeinket. Isten szeretetének a megtapasztalása arra késztet, hogy továbbadjuk ezt a szeretetet. Isten szeretett minket először: „Nem ti választottatok engem”. Isten szeretete olyan valóság, melyet a szentségekben és a létezésünkön való elmélkedésben élhetünk át legjobban. Ez a személyes megtapasztalás segít megérteni és továbbadni a szeretetet.

2. Barátok. A szeretethez hasonlóan a barátságot is sokan félreértelmezik manapság. A barátság több mint egy kölcsönös hasznosságon és tolerancián alapuló kapcsolat. A barátok szeretetet, titkokat osztanak meg egymással. A szeretet „az akarat és a gondolkodás egységéhez vezet” (Deus Caritas Est, 17). Mindannyian szeretnénk ismerni a barátunk gondolatait és vágyait, hogy osztozzunk azokban. „Az Isten és ember közötti szeretet története éppen ebben áll, hogy ez az akaratközösség a gondolkodás és az érzés közösségében növekszik, és a mi akaratunk és Isten akarata egyre inkább egybeesik: Isten akarata már nem idegen akarat számomra, amely kívülről kényszerít rám parancsolatokat, hanem az én saját akaratom, abból a tapasztalatból fakadóan, hogy valójában Isten közelebb van hozzám, mint én saját magamhoz.” (Deus Caritas Est, 17)

3. Gyümölcsöt teremni. Jézusnak kevés parancsa van, de azok mind a szeretetről szólnak: „Tegyétek ezt az én emlékezetemre”, „Szeressétek egymást”, „Szeressétek ellenségeiteket”, „Tegyétek tanítványommá minden népet” stb. Ez a szeretet-parancs természeténél fogva összefonódik Krisztus küldetésével. Arra lettünk kiválasztva, hogy szeressünk. Ha szeretetünk hiteles, Krisztus szeretetéből fakad és kész az áldozatra, biztos gyümölcsöt terem. Ennek a jutalma örök barátság Istennel. Másoknak tehát nem anyagi javakkal, vigasszal vagy akár barátsággal szolgálhatok a legjobban, hanem Isten szeretetének a közvetítésével, Krisztus üzenetének megismertetésével. „Krisztussal együtt nézem, és a másiknak ezért többet tudok adni, mint a külsőleg szükséges dolgok: a szeretet pillantását, amire annyira szüksége van. (Deus Caritas Est, 18).

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, olts szívembe folytonos, növekvő vágyat arra, hogy a szeretetről szóló parancsaidat kövessem! Segítsd felismernem szereteted állandó jelenlétét az életemben! Indítson ez a felismerés határtalan szeretetre, mely nem fél mindannak az elvesztésétől, ami nem szeretet.

Elhatározás: Ma a felebarátom és Krisztus iránti szeretetből segítek valakinek.

1%-kal több Örömhír!
Kérjük, amennyiben teheti, támogassa Alapítványunkat adója 1%-ának felajánlásával, hogy azt az evangélium terjesztésére fordíthassuk.
Kérésére szívesen küldünk rendelkező nyilatkozatot, amely igényelhető: info@missiochristi.hu e-mail címen.
Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43

A pápa imaszándéka 2012. május hónapra:
A család: Hogy a társadalomban előmozdítsanak olyan kezdeményezéseket, amelyek védik és erősítik a család szerepét.
Mária, a misszionáriusok útmutatója: Hogy Mária, a világ Királynője és az evangelizálás Csillaga, kísérje valamennyi misszionáriust Fiának, Jézusnak hirdetésében

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom