2012. május 11., péntek

Húsvét ötödik hete - péntek


 2012. május 11. - Péntek

  Jézus  így  tanított  az  utolsó  vacsorán:  „Az  az  én  parancsom,  hogy
  szeressétek egymást,  amint  én  szerettelek  titeket!  Nagyobb  szeretete
  senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti  barátaim
  vagytok, ha  megteszitek, amit  parancsolok nektek.  Nem mondalak  titeket
  többé szolgának, mert  a szolga nem  tudja, mit tesz  az ura.  Barátaimnak
  mondalak benneteket, mert mindazt,  amit hallottam Atyámtól, tudtul  adtam
  nektek. Nem ti választottatok engem,  hanem én választottalak titeket;  és
  arra  rendeltelek,  hogy  elmenjetek  és  gyümölcsöt  hozzatok:  maradandó
  gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától  az én nevemben, megadja nektek.  Azt
  parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!”
  Jn 15,12-17

  Elmélkedés:

  Egy  fiatal   fiú   sokszor   mesélt  nekem   a   haverjairól   és   közös
  szórakozásaikról. Mivel az elbeszélésekben mindig új szereplők tűntek elő,
  egyszer megkérdeztem tőle, hogy a sok haver között van-e olyan, aki  igazi
  barátjának számít, akkor  hosszabb gondolkodás után  azt válaszolta,  hogy
  valójában nincs.  Az  igazi barátság  több  mint egy  gyors  és  felszínes
  kapcsolat. Ti barátaim  vagytok –  mondja Jézus az  evangélium szerint,  s
  szava ránk is vonatkozik. Ő tehát  a velünk való barátságra törekszik,  de
  vajon mi is akarjuk-e ezt a  barátságot. A barátság nem a személyek  közti
  látszatkapcsolat, s nem  is egy érdekkapcsolat  abban az értelemben,  hogy
  mindenki a  maga érdekét  keresi  a barátságban.  Az igazi  barát  önmagát
  osztja meg a  másikkal és  részesedik barátjának  örömeiben és  gondjaiban
  egyaránt.  Kitüntető  dolog  számunkra,   hogy  Jézus  barátai   lehetünk.
  Maradjunk hűségesek e barátsághoz!
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Szentséges Szűz Mária,  Isten Anyja,  Te ajándékoztad a  világnak az  igaz
  világosságot, Jézust, a te Fiadat – Isten Fiát. Te teljesen ráhagyatkoztál
  Isten meghívására, s így  a jóság forrásává  lettél, mely Istenből  fakad.
  Mutasd  meg  nekünk  Jézust.  Vezess  minket  Őhozzá.  Taníts  meg  minket
  megismerni és szeretni Őt, hogy mi magunk is valóban szerető emberek és az
  élő víz forrásai lehessünk egy szomjazó világban.
  XVI. Benedek pápa
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom