2012. május 9., szerda

Húsvét ötödik hete – szerda


2012. május 9. - Szerda

  Abban az  időben  Jézus ezt  mondta  tanítványainak: Én  vagyok  az  igazi
  szőlőtő, és  Atyám  a  szőlőműves.  Minden  szőlővesszőt,  amely  nem  hoz
  gyümölcsöt  bennem,  lemetsz  rólam,  azt  pedig,  amely  gyümölcsöt  hoz,
  megtisztítja, hogy még többet teremjen.  Ti már tiszták vagytok a  tanítás
  által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok  bennem, akkor én is  bennetek
  maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem  marad
  a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti  a
  szőlővesszők. Aki bennem  marad, és  én őbenne,  az bő  termést hoz,  mert
  nélkülem semmit sem tehettek.  Aki nem marad bennem,  azt kivetik, mint  a
  szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem
  maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek,
  és megkapjátok. Azáltal dicsőül  meg Atyám, hogy bő  termést hoztok, és  a
  tanítványaim lesztek.
  Jn 15,1-8

  Elmélkedés:

  Jézus és  az  ő  követői  közötti kapcsolatról  szól  a  szőlőtőről  és  a
  szőlővesszőkről hallott evangéliumi példabeszéd. Miként a szőlőtő élteti a
  vesszőket, ugyanúgy a keresztény ember Krisztusból él és táplálkozik. Csak
  általa tudunk termést hozni, amely egyrészt a keresztény életet,  másrészt
  a missziós  küldetést  jelenti.  Ha  megszakad  ez  az  éltető  kapcsolat,
  terméketlenné és  haszontalanná  válik  a  tanítvány  élete.  A  kölcsönös
  egymásra utaltság másik eleme az, hogy a szőlőtő önmaga nem tud gyümölcsöt
  teremni. Csak a szőlővesszőkön van termés. Az alázatos és egyszerű Jézus a
  mi segítségünkkel és közreműködésünkkel akar jelen lenni a világban. Jézus
  tanítása nem  csupán  egy üzenet,  amelyet  megismerünk, hanem  olyan  élő
  igazság, amelyet életté kell váltanunk.
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Ó irgalmas Atyánk, a te Fiad, Jézus Krisztus, az élők és holtak bírája, az
  első  eljövetel  alázatában  megváltotta  az  emberiséget  a  bűntől,   és
  dicsőséges  visszatértekor  számon  fog  kérni  minden  bűnt:  atyáinktól,
  testvéreinktől és tőlünk, a te  szolgáidtól, akik a Szentlélek  indítására
  teljes szívvel bánva bűneinket visszatérünk Hozzád. Légy hozzánk  irgalmas
  és bocsásd meg bűneinket!
  Boldog II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom