2012. május 12., szombat

Húsvét ötödik hete – szombat


2012. május 12. – Szombat

  Búcsúbeszédében Jézus  így  szólt övéihez:  „Ha  a világ  gyűlöl  titeket,
  tudjátok meg:  engem  előbb  gyűlölt. Ha  a  világból  volnátok,  szeretne
  titeket  a  világ,  mint  övéit.  De  ti  nem  vagytok  a  világból,  mert
  kiválasztottalak titeket  a világból;  ezért  gyűlöl benneteket  a  világ.
  Emlékezzetek vissza tanításomra:  nem nagyobb  a szolga  uránál! Ha  engem
  üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották,  a
  tiéteket is megtartják. Mindezt miattam  teszik veletek, mert nem  ismerik
  azt, aki küldött engem.”
  Jn 15,18-21

  Elmélkedés:

  Az  utolsó  vacsorán  arra   figyelmezteti  a  jelenlévőket  Jézus,   hogy
  tanítványaira is ugyanaz  a sors vár  majd, mint őrá.  Ha őt és  tanítását
  elfogadják,  akkor  a  tanítványokat  is.  Ha  Jézust  üldözték,  akkor  a
  tanítványoknak is  üldözésben lesz  részük Jézusban  való hitük  miatt.  A
  tanítvány részéről  azonban  nem csupán  passzív  sorsközösség-vállalásról
  vagy tehetetlen  belenyugvásról  van  szó,  hanem  annak  megértéséről  és
  elfogadásáról, hogy a nehézségek és  üldözések ellenére is örömteli  lehet
  életük, ha  kitartanak az  Úr mellett  és hűségesek  maradnak hitükhöz.  A
  tanítvány részéről ez a pozitív magatartás abban nyilvánul meg, hogy Jézus
  példája és  akarata szerint  imádkozik üldözőiért  és megbocsát  nekik.  A
  nehézségek idején gondoljunk Szent  Pál szavaira, amely szerint  semmilyen
  nehézség, üldöztetés  nem szakíthat  el minket  Krisztus szeretetétől.  Ha
  Krisztussal és  érte vállaljuk  az üldözéseket,  szomorúságunk örömre  fog
  változni.
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Kérlek Téged, Jézus Krisztusom, legyen  a Te szenvedésed az én  erősségem,
  mely véd, őriz,  oltalmaz az élet  nehézségeiben. Vérednek hullása  legyen
  vétkem  lemosója,  halálod  legyen  örök  dicsőségem,  feltámadásod  pedig
  táplálja bennem a reményt,  hogy én is az  örök boldogság részese  leszek,
  aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom