2012. május 6., vasárnap

Húsvét ötödik vasárnapja


Május 19-én, szombaton ismét megrendezésre kerül a Pure Fashion Magyarország Divatmisszió hagyományos évadzáró gálaestje.
Helyszín: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium díszterme (1113 Bp. Villányi út 27.)
Belépők igényelhetők: jsagi@purefashion.hu
Mindenkit szeretettel várunk!

Benne maradni
2012. május 6. Húsvét ötödik vasárnapja

P. Edward Hopkins, LC

Jn 15, 1-8
Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, ha elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég. Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.

Bevezető ima: Uram, hiszek benned. Te vagy az életem és minden boldogságom forrása. Hiszem, hogy ha hittel követem a sugalmazásaidat és parancsaidat, lélekben növekedni fogok. Uram, szeretlek. Felajánlom ezt az imádságot, hogy erősítsd bennem a szeretetet és a kitartást. Te vagy az erőm és reményem.

Kérés: Jézusom, nélküled semmit se tehetek. Engedd, hogy benned éljek!

1. Hit. „Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában.” (Jn 3;18) Manapság az igazságot és a hitet relatív dolognak tekintik. Jézus azonban nagyon konkrét tanítást adott nekünk. Mennyire értékesek a szavai számomra? Mennyire ismerem a hitemet? Úgy védem és gondoskodom róla, mint arról a dologról, amin az üdvösségem múlik? Milyen hitelesen tudom átadni másoknak? A vértanúk életükkel tettek tanúságot Krisztusért. „Azoknak, akik a hit és a keresztség révén Krisztuséi, az emberek előtt meg kell vallaniuk keresztségi hitüket.” (KEK 14)

2. Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat. Nem elég szívvel-lélekkel hinni, vagy szavakkal tanúskodni, ha cselekedeteim nem felelnek meg Krisztus tanításának. Jézus a gazdag ifjút először a parancsok betartásáról kérdezi (Mt19;16-22). Szent Pál emlékezteti a keresztényeket: „Nem tudjátok, hogy a gonoszok nem öröklik Isten országát?” (1Kor 6;9). Krisztus, a szőlőtő; élete tele van erénnyel és önfeláldozással. Úgy maradhatok benne, ha növekszem a hitben. Én fejlődöm Krisztus követésében? Hol kell leginkább fejlődnöm? Hiszem, hogy csak Jézussal lehetek erre képes? „Aki hisz Krisztusban, Isten gyermekévé válik. Ez a gyermekké fogadás átalakítja és megadja neki, hogy Krisztus példáját kövesse; képessé teszi arra, hogy helyesen cselekedjék, és a jót tegye. A tanítvány Megváltójával egyesülve eléri a szeretet tökéletességét, az életszentséget.” (KEK 1709)

3. Imádság. Krisztus figyelmeztette Pétert, hogy imádság nélkül nem lesz képes követni Őt (vö. Mt 26;41). Erkölcsi életünk teljes egészében a Krisztussal való egységünkön múlik. „Az Ő személye lesz a Szentlélek kegyelméből cselekvésmódunk belső és élő szabálya” (KEK 2074). Kegyelme segítségével le tudjuk küzdeni gyengeségeinket és az Atya akaratát tesszük. Imádság nélkül végül az önzésünk lesz cselekedeteink vezérfonala. Az imádság és a szentségek megerősítik a Krisztushoz való kötődésünket, motivációt adnak és megtöltik lelkünket Igéjével.
A rohanó mindennapokban gyakran egy-egy rövid segélykéréssé silányul az imádságom. Nem szánok időt Krisztusra, csak a maradékokat szánom neki. Ilyen imaélettel valóban arra számítok, hogy jelentős gyümölcsöket terem az apostoli munkám? Hiszem-e, hogy a mindennapi teendők között különös szükségem van a Krisztussal való elmélyült beszélgetésre? Jézus velünk maradt az Eucharisztiában. Milyen gyakran maradok én vele az Oltáriszentség előtt?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts megtapasztalnom téged és szeretetedet az imádságban. Segíts erősítenem a veled való kapcsolatomat azzal, hogy az Egyház által továbbadott tanításodra figyelek. Hitelesítsék cselekedeteim a szavaimat! Mily gyakran vágyom világi külsőségekre, hogy kielégítsem vágyaimat. Uram, segíts csak utánad vágynom, hogy hozzád térve megtaláljam a veled való barátság örömét!

Elhatározás: Imádság közben, lehetőleg az Oltáriszentség előtt arra kérem Jézust, hogy mutassa meg, mit kell tennem azért, hogy őbenne maradhassak.

1%-kal több Örömhír!
Kérjük, amennyiben teheti, támogassa Alapítványunkat adója 1%-ának felajánlásával, hogy azt az evangélium terjesztésére fordíthassuk.
Kérésére szívesen küldünk rendelkező nyilatkozatot, amely igényelhető: info@missiochristi.hu e-mail címen.
Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43

Erdő Péter bíboros atya 2012. májusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy az új evangelizáció elmélyítse és megelevenítse hitünket, és ráébresszen arra, hogy Krisztus örömhírét mindenkinek tovább kell adnunk.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom