2012. május 15., kedd

Húsvéti idő, 6. hét Kedd


Húsvéti idő, 6. hét Kedd

 Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind házad népe!
    
  olvasmány: ApCsel 16,22-34
  evangélium: Jn 16,5-11
 Búcsúbeszédében Jézus ezt mondta tanítványainak: "Most elmegyek ahhoz, aki
   küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy. De mivel ezt  mondtam
   nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom: Jobb
   nektek, ha én elmegyek,  mert ha nem  megyek el, a  Vigasztaló nem jön  el
   hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön,  meggyőzi
   majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről: mert nem
   hittek bennem. Az igazságról:  mert az Atyához megyek,  és már nem  láttok
   engem. Az ítéletről: mert a világ fejedelmét már elítélték."
   Jn 16,5-11

   Elmélkedés:

Az eljövendő Szentlélek  küldetéséről többek  között azt  mondja Jézus  az
utolsó vacsorán,  hogy  ő győzi  meg  az  embereket a  bűnről.  Az  egyház
hagyománya szerint a bűn Isten megbántása, szembefordulás Isten karatával
és szeretetével. A bűn nagyságát  és következményeit az ember sokszor  fel
sem fogja. A "bűnről való  meggyőzés", mint a Szentlélek tevékenysége  azt
jelenti, hogy  az  ember belátja,  hogy  milyen  nagy hibát  követ  el  az
Istennel való  szembeszegülés  által.  A Lélek  feltárja  előttünk  a  bűn
mélységeit, s  képes attól  visszatartani. A  Lélek egészséges  bűntudatot
ébreszt bennünk, s  igazi bűnbánatra  indít. Isten  lelke meggyőz  minket,
hogy  elforduljunk  bűneinktől  és  újra  Istenhez  térjünk,  aki   mindig
irgalommal és szeretettel fogadja a bűnbánókat.
Engedem-e, hogy  a  Szentlélek elfordítsa  szívemet  a bűn  útjáról  és  a
kegyelem útján vezessen?
   (Horváth István Sándor)

   Imádság:

   Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja,
   könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején,
   hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,
   mindenkor dicsőséges és áldott Szűz!
   Mi asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk,
   engeszteld meg nekünk szent Fiadat,
   ajánlj minket szent Fiadnak,
   mutass be minket szent Fiadnak! Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom