2012. május 22., kedd

Húsvéti idő, 7. hét Kedd


Húsvéti idő, 7. hét Kedd

János evangélista Jézus utolsó vacsoráját a főpapi imával fejezi be. Itt az első részét halljuk. Jézus abból indul ki, hogy eljött az órája amelyet annyiszor emlegetett. Ebben az imában össze van foglalva messiási küldetése. Igazolnia kell, hogy szereti az Atyát, engedelmeskedik neki, és szereti az embereket akiknek megváltójuk lett. Az Atyától kéri, hogy dicsőítse meg őt embersége szerint is, hiszen földi fáradozása az Atya megdicsőítését szolgálta. Azután az Atya irgalmába ajánlja apostolait, akik elfogadták tanítását. A főpapi ima azt is megvilágítja, hogy a hívő ember békességben elszámolhat élete végén az irgalmas Atya előtt. (Adoremus
 2005)

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom