2012. május 26., szombat

Néri Szent Fülöp áldozópap


Te kövess engem!
Néri Szent Fülöp áldozópap
2012. május 26. Húsvét hetedik hete – szombat

P. Paul Campbell LC
Jn 21, 20-25
Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a vacsorán odahajolt hozzá, és megkérdezte: "Uram, ki az, aki téged elárul?" Ennek láttára Péter Jézushoz fordult: "Uram, hát ővele mi lesz?" Jézus így felelt: "Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Te csak kövess engem!" Így a tanítványok között elterjedt az a vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus azonban nem azt mondta: "Nem hal meg", hanem: "Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele?" Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz minderről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem, az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene.

Bevezető ima: Uram, köszönöm az időt, melyet veled tölthetek. Segíts, hogy fáradhatatlanul rád figyeljek. Szükségem van a veled töltött időre, hogy ne veszítsem szem elől a célt, hogy feléd haladjak, az életem lényege felé. Növeld bennem a hitet és segíts, hogy kövesselek ma téged!

Kérés: Uram növeld a hitemet, reményemet és szeretetemet!

1. A tanítvány, akit Jézus szeretett. Miután Jézus megjövendölte Péter vértanú halálát, együtt sétált Péterrel a parton. Péter Jánosról kérdezte Jézust, aki követte őket. Az evangéliumban János megnevezte magát, mint azt a tanítványt, akit Jézus szertetett. Úgy tűnik, mintha János életének és Jézussal való találkozásának leglényegesebb pontja az lett volna, hogy Jézus szerette őt. Ez János identitásává vált. Milyen gyakran elmélkedem Jézus irántam való szeretetéről? Mennyire ápolom ezt a szeretetet?

2. Uram, és ő? Jézus Péter kérdésére kérdéssel válaszol. Mit törődsz te azzal, hogy mi lesz Jánossal? Krisztus tanítványaival való kapcsolata mély és személyes. Mindeniknek saját feladata és küldetése van, amit be kell teljesítenie. Sokszor elvonja a figyelmünket az, hogy magunkat másokhoz hasonlítgatjuk, vagy azon töprengünk, hogy ők vajon követik-e Krisztust vagy nem. A magunk másokkal való összehasonlítása (adottságaikkal, küldetésükkel) sokszor a saját büszkeségünk jele. Nekünk megvan a saját küldetésünk és senki nem tud helyettesíteni minket. E helyett tehát a saját küldetésünkre kellene koncentrálnunk, a feladatra, ami még előttünk áll és, amit még el kell végeznünk.

3. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. János mindennek tanúja volt, ami az evangéliumban történik. Az ő tanúságtételét a hívők egy csoportja adta át nekünk és az Egyház garantálja számunkra, hogy igaz. Az evangéliumok tulajdonképpen Jézus tetteit és szavait mondják el. A hitünkre kell hallgatnunk, amikor a Szentírást olvassuk és nem szabad hagynunk, hogy a modern interpretációk, amelyek mindent kétségbe vonnak, megtévesszenek. Amikor a Szentírást olvassuk, Isten szavát halljuk. Ezzel a hittel olvasom-e a Szentírást?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm életed tanúságtételét, amelyről a Szentírásból értesülhetek. Növeld hitemet! Segíts, hogy nagyobb szenvedéllyel olvassam és elmélkedjek szavaidon! Tudom, hogy a Szentíráson keresztül szólni akarsz hozzám. Segíts, hogy ma kövesselek téged!

Elhatározás: Ma segítek valakinek, hogy imádságos lélekkel elolvasson egy részletet a Szentírásból.

Erdő Péter bíboros atya 2012. májusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy az új evangelizáció elmélyítse és megelevenítse hitünket, és ráébresszen arra, hogy Krisztus örömhírét mindenkinek tovább kell adnunk.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom