2012. május 26., szombat

Néri Szent Fülöp áldozópap


2012. május 26. – Szombat

  Amikor feltámadása  után  Jézus  még  együtt  volt  övéivel,  Péter  látta
  egyszer, hogy utána jön  az a tanítvány, akit  Jézus szeretett. Az, aki  a
  vacsorán odahajolt hozzá, és megkérdezte: „Uram, ki az, aki téged elárul?”
  Ennek láttára Péter Jézushoz fordult: „Uram, hát ővele mi lesz?” Jézus így
  felelt: „Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit  törődöl
  vele? Te  csak kövess  engem!” Így  a tanítványok  között elterjedt  az  a
  vélemény, hogy ez a tanítvány nem  hal meg. Jézus azonban nem azt  mondta:
  „Nem hal  meg”, hanem:  „Ha azt  akarom, hogy  így maradjon,  amíg el  nem
  jövök, mit törődöl vele?” Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz minderről,
  és ezeket írta. Tudjuk,  hogy igaz az  ő tanúsága. Jézus  még sok mást  is
  cselekedett. Ha egyenként mind  megírnák, azt hiszem,  az egész világ  sem
  tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene.
  Jn 21,20-25

  Elmélkedés:
  A pünkösd  előtti  napon  –  a húsvéti  idő  lezárásaként  –  Szent  János
  evangéliumának utolsó sorait  olvastuk. A tegnapi  részben Péter  sorsáról
  szólva Jézus előre jelzi, hogy az apostol szenvedéssel és  kereszthalállal
  fogja megdicsőíteni Istent.  A mai  szakasz pedig  a szeretett  tanítvány,
  Szent  János  apostol  sorsáról  szól,  aki  az  evangélium  szerzője.   A
  szentírástudósok szerint  ezeket  az  utolsó  mondatokat  nem  személyesen
  János, hanem az ő  tanítványai írhatták. János magas  életkora miatt az  ő
  körükben elterjedt az a  vélemény, hogy nem fog  meghalni. A szöveg ezt  a
  téves elképzelést hivatott megmagyarázni Jézus korábbi szavait idézve.  Az
  evangélium befejező  szavai arra  emlékeztetnek  bennünk, hogy  az  isteni
  igazságot,   Jézus   tanítását   és   működésének   cselekedeteit    János
  tanúságtételének köszönhetően  ismerhetjük  meg  az  evangéliumból.  Az  ő
  tanúságtétele  is  igaznak  bizonyult,  de  mennyivel  inkább  igaz  Jézus
  Krisztus tanúságtétele  az Atyáról  és az  ő irántunk  való  szeretetéről!
  Indítsanak minket e szavak  arra, hogy mi  is tanúságot tegyünk  Jézusról,
  hirdetve a világban az ő Evangéliumát!
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Uram, ha  meggyőződéssel  vallom,  hogy szegény  vagyok,  de  egy  őszinte
  pillanatban  észreveszem,   hogy   büszkeségem  és   irigységem   gazdagon
  burjánzik, szabadíts meg  önmagamtól! Uram, ha  véletlenül összekeverem  a
  mennyek országát  e  világ  birodalmaival, add,  hogy  benned  boldogságot
  találjak, és csak benned bízzak!
  Boldog Kalkuttai Teréz
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom