2012. május 28., hétfő

Pünkösdhétfő


A jutalom az igazság, a döntés a tied
2012. május 28. Pünkösdhétfő
P. Todd Belardi

Mk 10; 17-27
Amikor útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: "Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" "Miért mondasz engem jónak? - kérdezte Jézus. - Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodjál hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!" "Mester - válaszolta -, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva." Jézus ránézett és megkedvelte. "Valami hiányzik még belőled - mondta neki. - Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben, aztán gyere és kövess engem!" Ennek hallatára az elszomorodott és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus erre körülnézett és tanítványaihoz fordult: "Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!" A tanítványok csodálkoztak szavain. Jézus azonban megismételte: "Gyermekeim, milyen nehéz bejutni az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába." Ezek szerfölött csodálkoztak és egymás közt kérdezgették: "Hát akkor ki üdvözülhet?" Jézus rájuk nézett, és folytatta: "Embernek ez lehetetlen, de az Istennek nem. Mert az Istennek minden lehetséges."

Bevezető ima: Uram, hiszek benned. Növeld a parancsaidba vetett hitemet. Nélküled semmi sem vagyok, de bízom kegyelmedben és szeretetedben. Légy velem ebben az elmélkedésben. Hadd nyugodjak a jelenlétedben. Hadd élvezzem irányító kezed jelenlétét, mely a nagyobb önfeláldozás révén egy szent élet felé vezérel. Ezt az imát szeretetem jeléül neked ajánlom.

Kérés: Uram, add, hogy életem tele legyen a szeretet cselekedeteivel irántad és embertársaim iránt!

1. Isten jó. A gazdag ifjú felismerte Krisztus jóságát. Térdre borult előtte tudván, hogy Jézus olyasmit birtokol, ami neki nincsen. Mi lehet az? A feltétlen szeretet lelke. Krisztus saját korlátainkon kívülre vezet minket, és arra kér minket, hogy jobban bízzunk benne. Így buzdít bennünket XVI. Benedek pápa is: „Azt mondom nektek, kedves fiatalok: Ne féljetek Krisztustól! Semmit sem vesz el tőletek, és mindent nektek ad. Amikor átadjuk magunkat neki, százszoros jutalmat kapunk cserébe. Igen, tárjátok tágra kapuitokat Krisztusnak – és igaz életet találtok.”

2. A dolgok jó oldalát nézni. Könnyű valaminek az árán rágódni. A gazdag ember azért szomorodik el, mert a jutalom helyett az árra gondol. Az árat most kell megfizetni, de a jutalmat esetleg csak később érezzük. Milyen gyakran tapasztaljuk ezt életünkben! Jelen világunk azonnali jutalmat kíván az ár áldozata nélkül. Ahelyett, hogy a kívánt áldozaton gondolkoznák, figyeljünk az Isten által ígért jutalomra! Megláthatjuk, hogy milyen kicsi az ár az örökké tartó jutalomhoz képest.

3. Elszakadás. Szent Pál apostol azt tanítja, hogy semmi sem képes felülmúlni Jézus Krisztus megismerését. De ennek az embernek az esetében valami kiszorította Krisztust. A kényelem, biztonság és anyagi javak felülmúlták Krisztus hívását a tökéletességre. Az anyagi dolgokhoz való ragaszkodás szomorúsághoz vezet, mert Isten nem tud egy olyan szívbe költözni, amely már tele van. Csak a földi javaktól való elszakadás vezethet igazi boldogsághoz. Isten annak adja magát, aki kötődéseitől elszakadva keresi Őt.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts szabad életet élnem. Segíts felismernem jóságodat. Add, hogy hitem által mindig a dolgok jó oldalát lássam. Add, hogy életemben mindent egy olyan alkalomnak tekintsek, amiben téged szerethetlek. Teljesen el akarok szakadni a bűneimtől és hozzád kötődni.

Elhatározás: Ma kiválasztok egy földi dolgot, amitől megpróbálok elszakadni.

Erdő Péter bíboros atya 2012. májusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy az új evangelizáció elmélyítse és megelevenítse hitünket, és ráébresszen arra, hogy Krisztus örömhírét mindenkinek tovább kell adnunk.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom