2012. május 27., vasárnap

Pünkösdvasárnap


A béke ajándéka
2012. május 27. - Pünkösdvasárnap
P. Todd Belardi

Jn 20, 19-23

Bevezető ima: Uram, hiszem, hogy velem vagy ebben az imádságban. Bízom benned, hogy segítesz az elmélkedésemben. Csak arra vágyom, hogy téged dicsőítselek. Tölts el engem a Szentlélek tüzével, hogy fény lehessek a világnak, az igazság tanúja és a hit hiteles közvetítője.

Kérés: Uram, tégy engem isteni szereteted eszközévé!

1. Félelem nélkül. A tanítványok magukba voltak zárkózva. Féltek. Ugyanúgy üldözhették és megkínozhatták volna őket, mint Urukat. Amikor annak az árára gondolunk, hogy Krisztus követői vagyunk, amikor a kereszt árnyéka megjelenik életünkben, automatikusan félelem tölt el bennünket. Amikor viszont a feltámadt Krisztus megmutatja a sebeit a tanítványainak, öröm tölti el szívüket. Rájönnek, hogy még a halál sem képes legyőzni az Urat. Hasonló felismerés érte őket amikor Jézus lecsendesítette a vihart, illetve megmutatta a sebeit: Te valóban Isten vagy, és mindig velünk leszel.

2. A lélek békéje. Amikor kegyelemben élünk, béke honol szívünkben. Krisztus hozzánk jön és velünk van. Ránk lehel és elküldi a Lelkét. Az Úr Lelke hozzánk jön, amikor a bűn mélységeiben vagyunk, és segít megváltoznunk. A Lélek élő vízforrássá válik, a kegyelem forrásává. Lelkünk megújul.

3. A Lélek tüze. A Szentlélek erős, miként a szeretet is. Krisztus a Lélekkel együtt küldetést is ad nekünk. Ha erősek akarunk lenni, Krisztus lelkét kell magunkévá tennünk, azonban ezt csak úgy tehetjük meg, ha szívünket alázattal megnyitjuk. Amikor gyengék vagyunk, megerősödünk, ha a Lélek tüze bennünk van.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, add, hogy mindig kövesselek Téged és a Szentlélek sugallatait. Segíts megnyitnom szívemet az akaratod követésére.

Elhatározás: Egy számomra ismeretlen emberrel beszélek a hitemről.

A pápa imaszándéka 2012. május hónapra:
A család: Hogy a társadalomban előmozdítsanak olyan kezdeményezéseket, amelyek védik és erősítik a család szerepét.
Mária, a misszionáriusok útmutatója: Hogy Mária, a világ Királynője és az evangelizálás Csillaga, kísérje valamennyi misszionáriust Fiának, Jézusnak hirdetésében.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom