2012. május 2., szerda

Szent Atanáz

Szent Atanáz

Az Anyaszentegyház Krisztus titokzatos teste, és semmiféle földi vagy sátáni erő nem ronthatja meg. A Gondviselés természetfeletti ereje nem csak óvja és megszenteli az egyházat, hanem táplálja, erősíti és növeli. A tanítványok küldetése az lesz, hogy tanúskodjanak Jézus mellett. Az utolsó vacsorán ők még ennek a küldetésnek a tartalmát nem fogták fel, hiszen osztották népük földies messiásvárását. Csak később lett világos előttük, hogy Jézus feltámadásáról, istenfiúságáról és az örök életről kell tanúskodniuk. Nem saját erejükből teszik, hanem a Szentlélek segítségével, aki úgy jön el, mint vigasztaló, mint az Igazság Lelke. Az Atyától származik, tehát neki is olyan tekintélye van, mint Jézusnak aki szintén az Atyától jött. Az ő segítségével fogják megállni helyüket akkor is, amikor meghurcolják őket.(Adoremus 2005)
További gondolatok...

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom