2012. május 1., kedd

Szent József a munkás

2012. május 1. - Kedd


  Abban az időben a templomszentelés ünnepét ülték Jeruzsálemben. Tél  volt.
  Jézus  éppen  a  templomban  járt,  Salamon  oszlopcsarnokában.  A  zsidók
  körülvették őt,  és megkérdezték:  „Meddig tartasz  még  bizonytalanságban
  minket? Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk nyíltan!” Jézus így felelt:
  „Mondtam már nektek,  de nem hiszitek  el. Cselekedeteim, amelyeket  Atyám
  nevében művelek,  tanúságot tesznek  rólam. De  ti nem  hisztek, mert  nem
  vagytok juhaim  közül valók.  Az én  juhaim hallgatnak  szavamra.  Ismerem
  őket, és ők  követnek engem.  Én örök életet  adok nekik.  Nem vesznek  el
  soha, és senki sem ragadja el  őket kezemből. Atyám, aki nekem adta  őket,
  hatalmasabb mindenkinél: senki sem ragadhatja el őket Atyám kezéből. Én és
  az Atya egy vagyunk.”
  Jn 10,22-30

  Elmélkedés:

  A jó pásztor  határozott elszántsága  és a  rábízottakért érzett  szeretet
  érződik Jézus  szavaiból, amikor  arról beszél,  hogy egyetlen  ember  sem
  veszik el azok közül, akiket az Atya neki adott, s akik hisznek benne. Ezt
  az  isteni   szándékot  nem   hiúsíthatják  meg   azok  a   zsidók,   akik
  szembeszállnak Jézussal, akik nem hisznek benne, s akik elutasítják,  hogy
  Jézust  az  Atya   küldte.  Jézus   véghezviszi  küldetését,   összegyűjti
  mindazokat, akik hisznek benne, s követik őt. Jézus tanítványa megőrzi  az
  egységet az  általa alapított  Egyházzal.  Nem egy  új, egy  korábban  nem
  létező egyházat  keresünk  és  nem  egy új  egyházat  építünk,  hanem  egy
  megújuló  Egyháznak  a   tagjai  vagyunk,  s   arra  törekszünk,  hogy   e
  megújulásban mi is tevékenyen részt vegyünk. Meg kell tanulnunk  Jézustól,
  hogy az evangélium hirdetése által mi is visszavezessük az eltévedteket az
  Egyház közösségébe.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Jézus Krisztus, lelkem Pásztora, vedd el tőlem minden bűnömet kereszted és
  szereteted erejében! Tiéd  akarok lenni!  Gyönge vagyok és  a bűn  sokszor
  fogva  tart,  de  szeretném  őszinte  szívvel  és  teljes  erőmből   ismét
  megkísérelni, hogy  mindennel  szakítsak,  ami Tőled  távol  tart.  Életem
  egyetlen Pásztora, segíts ebben!
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom