2012. május 24., csütörtök

Szűz Mária, a keresztények segítsége


A világ teremtése előtt szeretett minket
2012. május 24. Húsvét hetedik hete – csütörtök
Szűz Mária, a keresztények segítsége

P. Paul Campbell LC

De nem csupán értük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő szavuk által hinni fognak bennem, hogy mindnyájan egy legyenek; ahogyan te, Atyám, bennem vagy, és én tebenned, úgy ők is egy legyenek mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, átadtam nekik, hogy egy legyenek, ahogyan mi egy vagyunk. Én őbennük, te énbennem, hogy tökéletesen egy legyenek, hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, mint ahogy engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy ők is, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ teremtése előtt. Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg téged, de én ismertelek téged, és ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük a nevedet, és meg is fogom ismertetni, hogy a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én őbennük.''

Bevezető ima: Uram, köszönöm az időt, melyet veled tölthetek. Szeretlek téged. Annyi mindent adsz nekem! Annyira szeretsz, hogy ember lettél, hogy szenvedhess és meghalhass értem. Segíts, hogy úgy szeresselek, ahogyan Te szeretsz engem!

Kérés: Uram, növeld a szeretetedbe vetett hitemet!

1. Isten a szeretet. János az első levelében mondja, hogy Isten maga a szeretet. Az Atya már a világ teremtése előtt szerette a Fiút. A Szentháromságon belül az élet és a szeretet tökéletes megosztása valósul meg. A Fiú megtestesülése után is az Atya szeretetében maradt. Jézus megkeresztelkedésénél az Atya a Fia iránti szeretetéről beszélt: „Ez az én szeretett Fiam” (Mt 3, 17). A színeváltozásnál pedig megismételte szeretetének jelét: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!” (Mt 17, 5). Ezekben az eseményekben az Isten belső élete mutatkozik meg.

2. Isten megosztja velünk életét. Isten arra teremtett minket, hogy osztozzunk a Szentháromság szeretetteljes közösségében. Az Atya terve, hogy szeretetből részesítsen minket a Szentháromság szeretetében. A Fiában akar szeretni minket, az Atya örök szeretetével. Ha csak egy parányi cseppet is meg tudnánk sejteni ennek a szeretetnek a valóságából, akkor megváltozna az életünk. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát elküldte a világba (vö. Jn 3,16). Ez a szeretet a szíve az egész világegyetemnek.

3. Isten szeretete bennünk. Isten a szeretet; és ha bennünk van, akkor szeretetként van jelen bennünk. Isten belénk árasztja szeretetét, maga költözik szívünkbe. Megosztja velünk életét és szeretetét. Ez a szeretet, amelyet rajtunk keresztül akar átadni másoknak. Jézus átadta apostolainak a szeretetet, amelyet az Atyjától kapott, majd elküldte őket, hogy folytassák a munkát és megosszák ezt a szeretetet az egész emberiséggel. Gondoljunk a ma emberére, aki egyedül van, aki elveszett, szomjazza a szeretetet és az odafigyelést. Nem tudja, hogy Isten örök szeretettel szereti őt, és nem tudja, hogy személyesen, bensőségesen, mélyen és tökéletesen szeret öröktől fogva. Nem tudja, hogy ez a szeretet adta neki az életet, és ez a szeretet tartja életben. Az embereknek szükségük van Isten szeretetének örömhírére. Ez a mi küldetésünk.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom segíts, hogy megosszam a körülöttem élőkkel szeretetedet! Ne engedd, hogy csak magamra és az életkörülményeimre figyeljek! Szükségem van rád. Szükségem van szeretetedre, és sok más embernek is szüksége van erre. Ezért kell szeretnem, ezért kell átadnom magamat a Te munkádnak; de folyamatosan szükségem van a segítségedre és támogatásodra.

Elhatározás: Ma elmondom valakinek, hogy Isten szereti őt.


Erdő Péter bíboros atya 2012. májusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy az új evangelizáció elmélyítse és megelevenítse hitünket, és ráébresszen arra, hogy Krisztus örömhírét mindenkinek tovább kell adnunk.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom