2012. május 24., csütörtök

Szűz Mária, a keresztények segítsége


 2012. május 24. - Csütörtök

  Abban a időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott: Szent Atyám,
  nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni
  fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy  és
  én tebenned, úgy legyenek ők is  mibennünk, és így elhiggye a világ,  hogy
  te küldtél engem.  Megosztottam velük a  dicsőséget, amelyet nekem  adtál,
  hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy
  így ők is  teljesen egyek legyenek,  s megtudja a  világ, hogy te  küldtél
  engem, és szereted őket,  amint engem szerettél.  Atyám! Azt akarom,  hogy
  akiket  nekem  adtál,  ott  legyenek  velem,  ahol  én  vagyok,  s  lássák
  dicsőségemet, amelyet  nekem  adtál, mivel  már  a világ  teremtése  előtt
  szerettél engem. Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek,  s
  ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és
  ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz,  bennük
  legyen, és én is őbennük legyek.
  Jn 17,20-26

  Elmélkedés:

  Jézusnak az  utolsó  vacsorán  mondott  főpapi  imájának  harmadik  részét
  olvastuk az  evangéliumban, amelyben  azokért  könyörög az  Atyához,  akik
  közvetlenül és  személyesen nem  ismerik őt,  hanem tanítványinak  szavára
  fognak hinni benne. Amikor Jézus a jövendő egyház tagjaiért imádkozik – és
  ebbe nyugodtan beleérthetjük korunk egyházát, s  minket is – , akkor  első
  kérése  az  egységre  vonatkozik.  A  Fiú  és  az  Atya  között   fennálló
  szeretetteljes egységnek tükröződnie kell  a krisztushívők egymással  való
  kapcsolatában is. Ez az egység azonban mindig Isten ajándéka. Éppen  ezért
  Jézus imájához kapcsolódva  és azt  nap mint  nap ismételve  nekünk is  az
  Atyához kell fordulnunk az  egység nagy ajándékáért, hiszen  számtalanszor
  tapasztalhatjuk, hogy sok embert megkísért a széthúzás, a békétlenség,  az
  egymással való értelmetlen harc. Ezt követően azt kéri Jézus, hogy a benne
  hívők megláthassák  dicsőségét,  azaz  ne  csak  a  szenvedő  Jézus  arcát
  szemlélhessük,  hanem  találkozhassunk  a  feltámadt  Jézussal  is.  Jézus
  imájának utolsó mondatából kiderül számunkra, hogy Jézus akkor él  bennünk
  elevenen, ha Isten szeretetét hordozzuk szívünkben, s megmaradunk ebben  a
  szeretetben.
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Kérünk, Urunk, Istenünk, taníts meg  bennünket arra; hogy helyesen  kérjük
  tőled azt, ami javunkra szolgál! Te kormányozd életünk hajóját magad felé,
  minden viharvert  lélek csendes  kikötője! Mutasd  meg az  irányt,  amerre
  mennünk kell!  Újítsd  meg  bennünk az  engedelmesség  lelkületét!  Lelked
  zabolázza meg féktelen érzékeinket! Vezess el és adj erőt ahhoz, ami  igaz
  javunk: hogy megtartsuk törvényeidet, és minden tevékenységünkben  folyton
  örvendjünk a te csodálatos és felüdítő jelenlétednek!
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom