2012. május 17., csütörtök

URUNK MENNYBEMENETELE


Bizony, bizony mondom nektek
URUNK MENNYBEMENETELE
2012. május 17. Húsvét hatodik hete – csütörtök
P. John Bullock LC

Jn 16, 16-20
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még egy kis idő, és már nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem.” Ekkor a tanítványok közül néhányan így szóltak egymáshoz: „Mi az, amit mond nekünk: „Egy kis idő, és nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem”, és „Az Atyához megyek”?” Aztán megjegyezték: „Mi az, amit mond: „egy kis idő”? Nem értjük, mit beszél!” Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják, azért így szólt: „Arról tanakodtok egymás között, hogy azt mondtam: „Egy kis idő, és nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem”? Bizony, bizony mondom nektek, hogy ti sírtok majd, és jajgattok, a világ pedig örvendeni fog. Ti szomorkodtok majd, de szomorúságotok örömre fordul.”

Bevezető ima: Uram, Te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Tudod, hogy mikor van szükségem vigasztalásra és mikor a szárazságra. Segíts, hogy mindent úgy tudjak elfogadni, mint szerető kezeid ajándékát. Ezzel az egyszerűséggel bízom rá magam gondviselésedre és irgalmasságodra.

Kérés: Uram, engedd, hogy növekedjen a beléd vetett bizalmam!

1. Mi az, amit mond? Gyakran nem értjük, hogy mi az, amit Isten véghez szeretne vinni az életünkben. Legtöbbször olyan dolgot tesz, vagy enged meg az életünkben, aminek nem látjuk értelmét. „Miért kellett ennek pont velem megtörténnie? Hol van Isten ezekben a dolgokban?” Szeretjük, ha mindent betűről betűre elmagyaráznak nekünk. Mindent előre akarunk tudni Isten tervéről, hogy megadhassuk a végső beleegyezést. De Istennél nem így működnek a dolgok. Először azt mondta Ábrahámnak, hogy hagyja el otthonát és csak később nyilatkoztatta ki Isten a tervét. Krisztus először meghívta az apostolokat, csak lassan mutatta meg nekik, hogy mindez mivel jár.

2. Bizony, bizony mondom nektek. Krisztus maga az Igazság. Őt nem lehet becsapni és Ő sem csap be minket. Pontosan tudja, hogy mit gondolnak az apostolai és azt is, hogy mire van szükségük. Tudja a megfelelő pillanatot, amikor ki kell nyilvánítania terveit. „Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek”. Készen kell lennünk arra, amit mondani akar nekünk. Ehhez szükség van egy nagyfokú függetlenségre és bizalomra: „Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek!”(Jn 14,1).

3. Az igazság örömre vezet. Mindazonáltal, ha bizakodunk, akkor Krisztus követése örömöt hoz nekünk. A belé vetett bizalmunk soha nem vezet majd vakvágányra minket. Ha Krisztustól függetlenül próbáljuk megtervezni életünket, akkor jön a félelem és a szorongás. Bajba keverjük saját magunkat. „Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök.” (Jn 15,11) Ahhoz, hogy ide eljussunk, a hit zarándokútján kell járnunk, amely segít átjutnunk a völgyeken és a sötétségen is. „Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. Botod, pásztorbotod biztonságot ad." (23. Zsoltár)

Beszélgetés Krisztussal: Jézus, olyan könnyen aggodalmaskodom, és pont ilyen könnyen bízom a saját erőmben is. Segíts, hogy minden nap egyre jobban bízzak benned! Tudom, hogy a Te utad örömre vezet, még akkor is, ha nem mindig értem meg az útirányt.

Elhatározás: Ma köszönettel és bizalommal elfogadom mindazt a meglepetést, amelyet Isten tartogat számomra.

1%-kal több Örömhír!
Kérjük, amennyiben teheti, támogassa Alapítványunkat adója 1%-ának felajánlásával, hogy azt az evangélium terjesztésére fordíthassuk.
Kérésére szívesen küldünk rendelkező nyilatkozatot, amely igényelhető: info@missiochristi.hu e-mail címen.
Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43

A pápa imaszándéka 2012. május hónapra:
A család: Hogy a társadalomban előmozdítsanak olyan kezdeményezéseket, amelyek védik és erősítik a család szerepét.
Mária, a misszionáriusok útmutatója: Hogy Mária, a világ Királynője és az evangelizálás Csillaga, kísérje valamennyi misszionáriust Fiának, Jézusnak hirdetésében.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom