2012. május 17., csütörtök

URUNK MENNYBEMENETELE


2012. május 17. - Csütörtök

  Búcsúbeszédében Jézus így szólt  tanítványaihoz: „Még egy  kis idő és  már
  nem láttok engem, és  ismét egy kis idő  és viszontláttok engem, (mert  az
  Atyához megyek.)”  Tanítványai  erre  így tanakodtak:  „Mit  akar  mondani
  ezzel: Még egy kis idő  és már nem láttok engem,  és ismét egy kis idő  és
  viszontláttok engem? És hogy: Az Atyához megyek? Mit jelent az, hogy:  Még
  egy kis  idő? Nem  értjük, mit  beszél.” Jézus  észrevette, hogy  kérdezni
  akarják, így szólt tehát hozzájuk: „Azon tanakodtok, hogy azt mondtam: Még
  egy kis idő és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő és viszontláttok
  engem? Bizony, bizony, mondom  nektek: Sírni fogtok  és jajgatni, a  világ
  pedig örül. Szomorkodni fogtok, de szomorúságtok örömre fordul.”
  Jn 16,16-20

  Elmélkedés:
  Jézus búcsúbeszédében az  apostolok előzőleg  azt nem  értették, hová  fog
  menni mesterük. Miután megtudták,  hogy Jézus az  Atyához tér vissza,  egy
  újabb rejtéllyel találják magukat szemben, amikor Jézus arról beszél, hogy
  „egy kis idő”  múltán nem  fogják látni őt,  majd ismét  eltelik „egy  kis
  idő”, és viszontláthatják őt. A beszédtől számítva, amely nagycsütörtökön,
  az utolsó vacsorán hangzott el, valóban csak egy kevés idő telik el  Jézus
  nagypénteki haláláig, amikortól nem látják őt. Aztán újra egy kevés idő, s
  Jézus harmadnapra feltámad  a halálból, s  viszontlátják őt. Számunkra  is
  lehetnek olyan órák vagy napok, amikor nem látjuk Jézust, s amikor lelkünk
  nem annyira érzékeny sugallatainak befogadására. Valószínűleg ilyenkor nem
  is ő távozik el  tőlünk vagy hallgat, hanem  mi figyelünk helyette  másra.
  Milyen jó  lenne,  ha ez  mindig  csak „egy  kis  idő” volna!  Ha  érezzük
  hiányát, teremtsünk csendet magunkban, s csak az ő szólítására figyeljünk.
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:
  Uram, te újra  meg újra  hangsúlyozod, hogy minden  lehetséges annak,  aki
  hisz. Ha  megvizsgáljuk, melyik  a legnagyobb,  a neked  leginkább  tetsző
  erény, azt látjuk, hogy a hit. Igen, ennek ereje által készülünk fel arra,
  hogy belépjünk  a Szentek  Szentjébe.  Hit nélkül,  ó, dicsőség  Ura,  nem
  tettél volna értünk csodákat. Mielőtt csodát műveltél volna, azt  akartad,
  hogy jóságoddal egyesítsük hitünket.
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom