2012. június 16., szombat

Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve


 2012. június 16. – Szombat, a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

  Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor
  Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint.  Az
  ünnepnapok  elteltével  hazafelé   indultak.  A   gyermek  Jézus   azonban
  Jeruzsálemben maradt  anélkül,  hogy  szülei észrevették  volna.  Abban  a
  hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor  keresni
  kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak
  Jeruzsálembe, hogy ott keressék. Három nap múlva találtak rá a templomban,
  amint a  tanítók  közt  ült,  hallgatta és  kérdezgette  őket.  Akik  csak
  hallgatták, mind  csodálkoztak okosságán  és feleletein.  Amikor a  szülei
  meglátták őt, nagyon meglepődtek. Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért
  tetted ezt velünk?  Lásd, atyád  és én  bánkódva kerestünk  téged.” Ő  azt
  felelte: „Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban  kell
  lennem?” Ám ők nem értették, mit akar ezzel mondani. Akkor hazatért  velük
  Názáretbe,  és  engedelmes  volt  nekik.  Szavait  anyja  mind   megőrizte
  szívében.
  Lk 2,41-51a

  Elmélkedés:

  Jézus először zarándokolt  el a húsvéti  ünnepekre Jeruzsálembe, amely  12
  éves kortól volt kötelező. „Miért kerestetek? Hát nem tudtátok, hogy Atyám
  dolgaiban kell lennem?” – mondja  Jézus aggódó édesanyjának és  Józsefnek,
  miután az  ünnepek után  hazafelé tartva  nem találták  és visszatértek  a
  városba. A 12 esztendős Jézus először  nyilatkoztatja ki, hogy Isten az  ő
  Atyja. Sem a templomi tanítók, akik szintén hallhatták a kijelentést,  sem
  pedig Mária és József nem értették ezeket a szavakat. Későbbi tanításaiból
  pedig feltárul számunkra, hogy milyen egységben él az Atyával. De nem csak
  azt nyilatkoztatja ki, hogy  Isten az ő  Atyja, hanem azt,  is, hogy a  mi
  Atyánk.  Isten  Atyasága   egyrészről  azt  jelenti,   hogy  ő  az   egész
  világmindenség forrása  és mindennek  a teremtője,  másrészt, hogy  minden
  gyermeke iránt  jóságos és  szeretettel teljes.  Jézus biztatására  bátran
  szólíthatjuk Istent Atyánknak. Minden körülmények között bízzuk  magunkat,
  életünket Istenre, akinek gyermekei vagyunk!
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Add, Urunk, hogy látásunk ne homályosuljon el, hozzád törekvő akaratunk ne
  gyengüljön el. Add,  hogy akadályokat nem  ismerve keressünk és  kutassunk
  Téged. Add, hogy felismerhessünk Téged, aki magadhoz hívsz mindannyiunkat.
  Add, hogy készek legyünk önmagunkat átadni Neked. Add, hogy tudjunk mindig
  leborulni Istenséged titka előtt.
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom